Viertallen

Hieronder staat belangrijke informatie over het spelen door viertallen. Hierbij moet nog een opmerking over het expliciete verschil tussen paren- en viertallenpuntentelling aan toegevoegd worden: dat is namelijk dat het bij paren gaat om het relatieve verschil in punten (of je 10 punten of 700 punten meer hebt dan de eerstvolgende score maakt niet uit, je hebt dan de top) terwijl het bij viertallen om het absolute verschil in punten gaat (er zijn altijd maar 2 scores en het gáát juist om het absolute verschil: als je 10 punten verschil hebt dan levert dan nul imps op, maar 700 punten verschil leveren 12 imps op).