Prologatie titel Bartjedrive-kampioen

De jarenlange traditie van de Bartjedrive vond nu voor het eerst plaats onder de vlag van Assen35. Opnieuw hebben vader en zoon Schipper de eerste plaats veroverd van de Bartjedrive. In twee lijnen werden er 9 x 3 spellen gespeeld. Met 28 paren was de bezetting even groot als vorig jaar. Het was een sportieve en plezierige middag, die uiteraard volgend jaar opnieuw georganiseerd zal worden.

De winnaars in de categorie wedstrijdbridgers: Niek en Kees Schipper.
De winnaars in de categorie recreatiebridgers: Doelatie van Rooijen en Henriëtte Dijkstra.
Bartjes en Bruine Bonen…
Bartjes en Bruine Bonen…
Onder toezicht van de organisatie (Henk Santing)…
Onder toezicht van de organisatie (Henk Santing)…
Er werd serieus gebridged en bovendien was het gezellig.
Er werd serieus gebridged en bovendien was het gezellig.
De wedstrijdleider (Henk Slagmolen) controleert en corrigeert.
De wedstrijdleider (Henk Slagmolen) controleert en corrigeert.

Extra uitleg Ranking

We merken dat er nog vragen leven over het tot stand komen van de competitieranglijst. Henk Slagmolen zal daarom op 20 november a.s. om 19.00 een extra uitleg geven van het tot stand komen van de competitieranglijst en ook waarom er per week (voor het gevoel) nogal wat grotere verschuivingen zijn. Deze uitleg zal plaats vinden in de zaal (bij podium) van de Hertenkamp.

Bartjedrive

Op 4 november vindt de Bartjedrive plaats. Deze drive wordt voor het eerst onder de vlag van Assen35 georganiseerd. We hopen en verwachten dat veel leden met deze echte Drentse drive mee zullen doen. Maar natuurlijk zijn ook niet-leden van binnen en buiten Drenthe van harte welkom. We maken er een gezellig bridgefeest van! U kunt zich opgeven via:

  1. de website
  2. de intekenlijst op clubavond (alleen voor leden)
  3. e-mail sturen naar Marjan van Hintem  (e-mailadres: marianvhintem@gmail.com)
  4. bellen met Marjan van Hintem (06-22527135 ).

Fusie definitief afgerond

Gisteren is door ondertekening van de fusieakte bij de notaris het fusieproces tot afronding gekomen. Dit betekent officieel dat Fouraces nu niet meer bestaat, dat BC35 verder gaat onder de naam Bridgeclub Assen 1935 met aangepaste statuten. De eigendommen en de leden zijn overgegaan naar Assen35. U kunt de akte inzien onder de pagina Alleen voor Leden. Tevens vindt u daar al de notulen van de ALV van 4 september j.l. Het benoemde Lid van Verdienste Nils Honhoff heeft een reactie gegeven op zijn benoeming (zie elders op de website). Op 6 september is een afvaardiging bij Max Aardema op bezoek geweest om hem de oorkonde behorend bij het erelidmaatschap te overhandigen. Ook zijn reactie kunt u lezen onder de rubriek Recente reacties.

Op bezoek bij de notaris.
Op bezoek bij de notaris.
Oorkonde voor Max.
Oorkonde voor Max.

Assen35 is begonnen!

Onder grote belangstelling van de leden is op 4 september de fusie van Asserbridgeclub “The Fouraces” en “Bridgeclub 1935”  met algemene stemmen goedgekeurd. Tevens zijn alle voorstellen (o.a. nieuwe statuten, huishoudelijkreglement, begroting en wedstrijdreglement) geaccordeerd.
Harry Smeltekop en Nils Honhoff werden benoemd tot Lid van Verdienste, Niek Schipper en Max Aardema werden benoemd tot Erelid. Op 11 september zal de eerste competitie-avond  starten, waarbij in 4 volle lijnen gespeeld gaat worden. Door goedkeuring van de begroting kan ook direct door middel van nieuwe geavanceerde bridgemates de scores, kaartverdeling en uitkomst-kaart ingevoerd worden.

Harry Smeltekop benoemd tot Lid van Verdienste.
Harry Smeltekop benoemd tot Lid van Verdienste.
Niek Schipper benoemd tot Erelid.
Niek Schipper benoemd tot Erelid.

Geboren

Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van Bridgeclub Assen 1935, we noemen haar Assen35.
Na een inspannende bevalling ziet Assen35 er erg gezond uit.  Zij weegt ruim 130 leden.
Bezoektijden: na 4 september elke dinsdagavond om 19.30  uur.

Fusiepartners Fouraces en BC35

Nieuwe website

Bij het ontstaan van een nieuwe vereniging hoort ook een nieuwe website. Natuurlijk zit er enige gelijkenis in met www.fouraces.nl (hoe kan het ook anders…), maar er zijn vele nieuwe dingen. Meer interactief (diverse formulieren). Ga maar op ontdekkingstocht door de website en reageer!