Organisatie

Bridgeclub Assen 1935
Ontstaan uit een fusie van Asser Bridgeclub “The Four Aces” en “Bridgeclub 1935” in 2012. In 2013 is “Asser Bridgeclub 2010” opgegaan in Assen35.
Fusiedatum: 4 september 2012 besluit ALV; 11 september 2012 passering fusieakte bij notaris.
Lid van de Nederlandse Bridge Bond onder nr. 13001.
Bankrekening (ING):  NL41 INGB 0006 4727 71 t.n.v. Bridgeclub Assen 1935.
Ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Groningen nr. 40047596 (SBI code: 93145 Denksport).

Doelstelling
Het beoefenen van het bridgespel te bevorderen overeenkomstig de regels van de Nederlandse Bridge Bond.

Speelmomenten

  1. Maandagmiddag 13:15 – 16.30 uur in de kantine van het Achillesstadion.
  2. Dinsdagavond 19.30 – 23.00 uur in De Bonte Wever te Assen (tel. 0592-356000).
  3. Woensdagmiddag 13:00 – 16.30 uur in de kantine van het Achillesstadion.

Assen35 bridget op de mooiste toplocaties van Assen

Kantine Achilles Bonte Wever
De kantine van Achilles. Klik op de foto voor meer foto’s. De Bonte Wever. Klik op de foto voor meer foto’s.

Bestuur
Technische Commissie
Ali Huizing, voorzitter
Jeanne Spits-van Esch
Jan Veldman
Cees Valkenburg
Nils Honhoff

Verdere Technische Ondersteuning
Ot Lips
Tirijnie Martijn
Henk Santing
Frank Brandse
Tinus Kwint
Jur Huizinga

Commissie Lief & Leed
Wanneer iemand ziek is willen wij als club daar aandacht aan besteden. Omdat we dat niet altijd weten verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met één van onderstaande dames of laat het ons weten via het contactformulier (tabblad contact of klik hier).
José Henkelman (maandag- en woensdagmiddag)
Mineke Gerdes (maandag- en woensdagmiddag)
Tine Hosper (dinsdagavond)
Ella van ‘t Spijker (dinsdagavond)

Begeleiding nieuwe leden door mentoren
Leden die al een aantal jaren meedraaien begeleiden nieuwe leden. De taak van deze mentoren is het informeren van de nieuwe leden over de gang van zaken en hen opvangen bij de eerste bridgebijeenkomsten. Doel hiervan is om nieuwe leden zich snel thuis te laten voelen bij Assen35.

Contributie
€ 70 per jaar wanneer er op 1 speelmoment gespeeld wordt, € 105 per jaar wanneer er op 2 speelmomenten gespeeld wordt en € 140 per jaar wanneer er op 3 speelmomenten gespeeld wordt.
Voor jeugdleden (t/m 26 jaar) gelden bovenstaande bedragen minus 50% van die bedragen.
In de contributie is de afdracht aan de Nederlandse BridgeBond opgenomen. Wanneer een lid ook lid is van 1 andere bridgeclub dan bedraagt de afdracht 22/2 = € 11,-, indien lid van nog 2 andere bridgeclubs bedraagt de afdracht 22/3 = € 7,33, indien lid van nog 3 andere bridgeclubs 22/4 = € 5,50 etc. Het verschil tussen de maximale afdracht en de werkelijke afdracht voor een lid wordt in mindering gebracht van de contributie. Deze reductie van de contributie wordt eenmalig vastgesteld per jaar en wel op 1 oktober.

Website
www.assen35.nl
webmaster: Rob Bos

Ereleden

1947 J. van Dijk †
1950 G. Postema-Bunning †
1955 I. Gorter †
1959 hr Marwitz †
1964 Gé Thies †
1970 N. Venhuizen †
1973 P. Venhuizen †
19?? Gremy Niewold † 2008
2012 Niek Schipper † 8 januari 2015
2012 Max Aardema
2015 Dick Piket
2018 Henk Slagmolen

Leden van Verdienste
1959 hr. Dijkstra †
1968 N. van Loozenoord †
1972 R. Postema-Lijfering †
1973 A. Hilbrandi †
1976 G. Buning †
1981 W. van Burgeler †
2012 Harry Smeltekop
2012 Nils Honhoff
2016 Henk Slagmolen

Kei onderscheiding
2000 Kitty Helder-Bouman
2018 Rob Bos

Club- en slemkampioenen