De Continuing Fusiestory

Opnieuw fusie van twee bridgeclubs

Inleiding
Na de fusie op 4 september 2012 heeft er in het voorjaar van 2013 opnieuw een fusie plaats gevonden van twee bridgeclubs In Assen: Bridgeclub Assen 1935 (Assen35) en Asser Bridgeclub 2010 (ABC2010).

Voorgeschiedenis
Tijdens de besprekingen voor de eerste fusie in 2012 van The Four Aces en Bridgeclub 1935 waren er al gesprekken met ABC2010. Bij ABC2010 vond men het nog iets te vroeg om met deze fusie mee te gaan. ABC2010, u raadt het al, is in 2010 opgericht door voornamelijk startende bridgers, die hierin gesteund werden door docenten van de Bridgeschool Assen.  Nadat de fusie in 2012 een succes bleek kwamen in het speelseizoen 2012-2013 de problemen van ABC2010 duidelijk naar voren. ABC2010 had, naast een teruggang van het aantal leden, al enige tijd te kampen met een gebrek aan organisatorisch kader om de vereniging voort te zetten. ABC2010 bridgete elke maandagmiddag in de kantine van het Achillesstadion. Assen35 wilde de leden van ABC2010 te hulp schieten en had aangeboden dat het bridgen op maandagmiddag op dezelfde locatie onder de vlag van Assen35 mogelijk zou blijven. In de Algemene Ledenvergadering van ABC2010 op 8 april 2013 is men hiermee akkoord gegaan.

Fusievorm

Drenthe Journaal 10 mei 2013
Drenthe Journaal 10 mei 2013

In tegenstelling tot de fusie in 2012 heeft er geen juridische fusie plaats gevonden. Dit is een nogal complex proces (zie Fusiestory). Bovendien stond de fusieclub Assen35 stevig op de benen, om daaraan te gaan morrelen zou niet goed zijn. Er is voor de simpele oplossing gekozen: ABC2010 zou zich opheffen, de leden zouden zich aanmelden als lid van Assen35. Het batig saldo van ABC2010 zou toekomen aan Assen35. Zo is het ook gebeurd. De opheffing van ABC 2010 vond plaats op 30 april en de leden hebben zich per 1 juni 2013  aangemeld als lid van Assen35. Van de formele opheffing heeft ook, volgens de voorschriften, een advertentie gestaan in een regionale krant.

Tot slot

In de grafiek zijn duidelijk de tijdstippen van de 2 fusies te herkennen.
In de grafiek zijn duidelijk de tijdstippen van de 2 fusies te herkennen.

Met de komst van 41 leden van ABC 2010 wordt Assen35 een grote en stevige bridgevereniging, wat goed is voor de bevordering van het bridgespel in Assen en omgeving. Met deze fusie is tevens een ambitie van Assen35 gerealiseerd om een middagclub te starten. Door deze fusie is Assen35 nu de enige bondsclub in Assen. Opnieuw zien we een positieve uitstraling van een fusie: het aantal leden dat nu op de maandagmiddag speelt is aanmerkelijk groter dan het aantal leden dat ABC2010 voor de fusie had. Dit is niet alleen te verklaren uit het feit dat er een aantal leden die op de dinsdagavond spelen erbij zijn gekomen, maar met name nieuwe leden. Omdat er zich ook weer nieuwe avondleden hebben aangemeld is Assen35 gegroeid tot een club van meer dan 200 leden!

Rob Bos 1 juli 2013