Achillespees

Achillespees wordt even stop gezet. Zodra er weer competitie wordt gespeeld wordt het hervat

 

woensdag 11 maart 2020.

Vorige week vroeg ik mij rond spel 7 een paar dingen af. Onderandere: Hoe kom je in 4 Ha terecht. Het antwoord op deze vraag is volgens een schrijver vrij simpel.
Bij ons ging de bieding als volgt: pas – pas- N 2 Kl- pas- Z 2 Ru -pas- N 2 Ha- pas- Z: “Ik denk vervolgens, met zo’n sterke kaart en een plaatje in de hartens mee maak ik er drie van. Waarop noord de manche biedt. Vervolgens zitten de hartens drie/drie tegen en scoren wij 4 harten+1. Er zit zelfs 6 Ha in met open kaart.”
Ja, dit was eigenlijk achteraf het enig denkbare biedverloop voor 4 Ha. De winnaar verdient hier zijn eer. Verder analyseren praat het spel alleen maar dood.

woensdag 11 maart 2020.

Spel 7 woensdag 11-3-2020

Spel 7 roept bij mij een hoop vragen op. Vraag één is: hoe kom je in 4 Ha terecht? Zuid begint de bieding met pas. Hij heeft 7 pnt. en een vlakke SA verdeling. West volgt met zijn 2 pnt en 5 krt. Sch met pas. Noord analyseert vervolgens zijn kaart. Hij heeft 22 pnt. Hij heeft geen lengte in de hoge kleuren en beheerst de lage kleuren. De singleton Sch lijkt het enige argument dat een 2 SA opening in de weg te staan. Welk bod heeft N om het Sch bezit van Z aan de weet te komen? Een bod op 1 niveau komt niet im frage. Het omschrijft de N kaart totaal niet en met wat puntjes zal Z 1 SA bieden en vervolgens gaat na 3 SA de mooie N kaart open. Kronkelend en kreunend heeft N eigenlijk geen ander bod dan 2 SA. Waarna Z 3 SA biedt. Einde bieding. Mijn vraag blijft hoe kom je hier in 4 Ha? Wat N ook met zijn 4 krt Ha en 22 pnt doet Z ziet in zijn kaart dat hij met Ha geen introef mogelijkheid heeft. Ha heeft dus geen meerwaarde boven SA. Hij zal Ha dus niet als eindbod laten zitten denk ik dan. Vraag twee is: wat is het nut van een Ru 4 start tegen SA? N zit in 3 SA en heeft de meerderheid aan punten. Dat betekent dat andere partij de lage kleuren beheerst en de hoge kleuren minder. Dat betekent dat de Ru H van O achter de punten zit. Dus denkelijk na de vork van N in Ru. Met de Ru 4 gaat O op zoek naar V, B, 10 van Ru. Tegenpartij heeft twee handen tegen partner maar één. Dus 2x zoveel kans dat N-Z voordeel van deze uitkomst gaan hebben. En een lagere kaart dan de H promoveert bij N-Z. Verder is het één van de kleuren van N-Z. Je speelt ze dus in de kaart en geeft ze een +1 slag. Dat heet: Je verliest een tempo. Hier neemt N met de B van Z en speelt de 10 na. Goed voor 3 SA+3. nl 1 Sch, 4 Ha, 4 Ru en 3 Kl slagen. Logischer is een start in een hoge kleur. Hier Sch H. De V wordt nu hoog en in ieder geval een slag. Hier bepaal je dus het tempo. Sneu voor N is dat hij nu maar 9 slagen heeft omdat hij met Ru H van slag af gaat en vervolgens 3 Sch slagen moet inleveren. De grap in dit spel is dat je in het onmogelijk te bieden 4 Ha contract je vierde Ha in N nu kunt gebruiken om de Sch reeks van tegenpartij te doorbreken. Ru B en V worden nu de tiende en elfde slag. Dit kan omdat de hartens drie drie tegen zitten. Waarmee weer bewezen is dat bridge toch ook een kansspel blijft.

woensdag 4 maart 2020.

Spel 17 woensdag 4-3-2020

Spel 17 is zo’n spel van de één zou het doen en de ander zou het laten. En misschien moet je het ook wel laten. Noord heeft een 12 pnt. vijfkaart Ha opening. Opent dus met 1 Ha. Oost heeft twee plaatjes en de 9 en de 8 in een vijfkaart Sch. Een volgbod mag zij doen bij 6 tot 10 punten en een vijfkaart. Oost west zijn niet kwetsbaar. Zuid heeft een driekaart Ha mee en 11 pnt. Hij weet dat N-Z samen 23 pnt. hebben. Biedt dus 3 Ha. West heeft 11 pnt. en Sch 10 in tweeën mee. Samen met de minimaal 6 pnt van oost telt hij 17 pnt voor zijn partij. En maximaal 23 punten voor N-Z. Zijn redenering is dat twee down in Sch ongedoubleerd 100 pnt kost. 3 Ha lijkt zeker haalbaar en levert 140 pnt op voor N-Z. 4 Ha zal waarschijnlijk niet geboden en gemaakt worden. Dus biedt hij 3 Sch. Dat is na twee down goed voor de beredeneerde top. Probleem bij dit spel is dat alles goed zit voor N-Z en dat 4 Ha altijd wordt gemaakt. Had N-Z zich naar 4 Ha op laten drijven in dit spel dan hadden zij de top gehad. Aanleiding om nog een keer te denken: Misschien moet je het ook wel laten.

woensdag 26 februari 2020.

Vorige week begonnen we met de vraag: Na de laatste slag van spel X meldt dummy dat tegenspeler Noord in slag 6 verzaakte. Mag dummy dit zeggen? Het antwoord is: Ja, dat mag dummy zeggen. Na het spelen (zie Spelen punt 3 uit Hoofdstuk 1 Definities van de spelregels) van de dertiende slag is dummy geen dummy meer (zie Blinde uit Hoofdstuk 1 Definities van de spelregels) en krijgt hij opnieuw alle rechten.

Spel 21 woensdag 26-2-2020

Bij spel 21 van deze week gaat de voorkeur van de zaal uit naar 3 Sch als eindbod. Hier kan ik mij het volgende biedverloop voorstellen: Noord opent 2 Ha (Zwakke twee). Daarmee vertelt hij zijn partner dat hij een zeskaart Ha heeft met daarin twee plaatjes. En dat hij zes tot negen punten heeft. Oost past. Zuid heeft een renonce Ha. Dus heeft tegenpartij zeven hartens die 4-3 of 5-2 zitten. Door de renonce harten van zuid kan leider met Ha als troef geen snit nemen. Zuid heeft een achtkaart Sch zonder plaatjes. Hij verwacht bij zijn partner geen Sch. De verdeling bij tegenpartij zal 3-2 of 4-1 zijn. Vier slagen kwijt en vier slagen binnen dus. Twee Azen ernaast is in ieder geval 6 slagen met eigen hand. Dus moet zuid wel 2 Sch bieden. West weet niet wat hem overkomt. Hij heeft zestien punten en de beide hoge kleuren, maar die zijn al door tegenpartij geboden. West start met Ruiten heer. Klaver heeft met al die topslagen in schoppen geen zin, want noord heeft niks aan een introever. Zuid pakt met ruiten aas en komt terug met Sch 10. West mag weer. Rui B dan maar en Ru 10 na. Zuid troeft. Sch na. West Kl 3. Deze loopt laag door naar de aas in Zuid. Sch na. En nu moet west de Ha snit nemen voor de leider. Vier Sch slagen. Twee Ha slagen. En twee azen. Kortom Twee Sch contract. Het volkomen overbodige tegen elkaar opbieden van noord en zuid zorgt voor het bod 3 Sch met een min 驮 resultaat. 2 Ha is een zeskaart met twee plaatjes in een hand met zes toch negen punten. Dat weet zuid. En zuid beslist dat Sch beter is voor onze partij. Noord kan dat voortaan beter accepteren denk ik dan.

woensdag 19 februari 2020.

We beginnen met een denkertje waarop volgende week het antwoord wordt gegeven.
Na de laatste slag van spel X meldt dummy dat tegenspeler Noord in slag 6 verzaakte. Mag dummy dit zeggen?

Spel 15 woensdag 19-2-2020

En vervolgens is spel 15 het schatje van de week. Zuid past. En dan? West heeft een SA verdeling kwa lengte en kwa punten. Maar hij heeft maar 14 punten en slechts 1 tien. In mijn ogen beschrijft 1 SA hier de hand het beste. Op zijn hoogst kom je een half slagje tekort en het neemt mooi veel biedruimte weg voor tegenpartij. Die moet al naar twee niveau als hij wat wil. Veilig binnen het systeem is natuurlijk 1 Kl. Noord heeft nu mooi de kans om zijn 1 Sch opening te bieden. Behalve bij paren die zichzelf belemmeren door een 1 Sch volgbod alleen maar te bieden met een vijfkaart. Zulke afspraken zijn garantie voor een erg rustige bied middag. Na 1 Kl;1 Sch; volgt 2 Ru en drie maal pas, of toch 2 SA in west. De SA komt dus altijd in de goede hand terecht. Na 1 SA heeft noord geen bod en moet west maar hopen dat oost zich wel aan het systeem houd en 2 SA bied en geen 3 (daar heeft hij 1 punt te weinig voor). Noord is erg beperkt in zijn uitkomst mogelijkheden. Hij wil het liefst met een hoge kleur starten. Maar starten met een aas is een nono! Dat geeft 67% kans dat je de heer van de tegenpartij hoog maak, en geeft dus in de meeste gevallen een tempo verlies. Onder een vork uit komen doe je nooit. Partner moet immers de snit kunnen aansturen in die kleur. Als er ruiten is tussen geboden heb je een sterke indicatie voor een Kl 9 start. Daarmee ontwikkel je in dit spel drie Kl slagen voor jou partij. Omdat hij zelf de hoge kleuren moet ontwikkelen heeft west nu hooguit zeven slagen. Wij kregen een kleine Sch als start. Kleintje belooft plaatje en vierde van boven in mijn eigen kleur zijn regeltjes die de tegenpartij fijn helpen. Nu is het zaak om zo snel mogelijk te zorgen dat de vierde Ha van west een extra slag wordt terwijl de dekking van Kl aas blijft. Zolang we van de Kl afblijven komt noord steeds aan slag. En zie de vierde Ha van west wordt de overslag.

woensdag 12 februari 2020.

Noord opent 1SA, Oost past, Zuid 3 Klaver, West past en Noord denkt, denkt, denkt en denkt. En dan zegt Zuid: “we hebben hierover een afspraak gemaakt”. Waarna Noord 3 Ruiten biedt. Die 3 Klaver is een door sommige spelers gehanteerde verplichte transfer naar 3 Ruiten. Meestal bij 0-7 punten en een zeskaart Ruiten. Twee zaken vallen bij deze situatie op. Ten eerste vergeet Noord de 3 Klaver te alerteren en ten tweede ‘helpt’ Zuid bij het beëindigen van het denkproces van Noord. De opmerking van Zuid is ongeoorloofde informatie voor Noord (Artikel 16 B1) en is niet in lijn met de Gedragsregels (Artikel 73B1 en 73C1).

woensdag 5 februari 2020.

Spel 10 woensdag 5-2-2020

Spel 10 van deze middag sluit aan op spel 4 van vorige week. Nu moet de eigenaar van de achtkaart harten openen. Hij telt acht hartens waarvan zeven zekere slagen. Daarnaast heeft hij klaveren aas. Samen dus acht zekere slagen. Hiervoor kun je de sterke twee harten opening gebruiken. Die belooft partner precies acht zekere slagen met harten als troef. Niet meer en niet minder. Voor partner van de hier zo openende oost is het nu simpel. West telt zijn zekere slagen. Dat zijn de twee azen. Net als bij spel 4 van vorige week heeft west twaalf punten. Een opening. In de bieding is hij nu de volger na partners opening. Hij weet dat acht plus twee tien is. Zes zit er dus niet in. Gewoon vier harten dus. En dat is een dooie plus één. Zes zit er echt niet in.

In deze twee spellen is duidelijk dat eenieder in het gezamenlijke biedsysteem zijn eigen verantwoording moet kunnen dragen. Ruimte inlassen voor onduidlijkheid is verwarrend en kost punten. In spel 4 vorige week moet de hartenbezitter beseffen dat hij als enige de macht van het team kent. Hij heeft drie verliezers. Tien zekere slagen. Hij wil kennis van de kaart van partner vergaren. In spel 10 van deze week heeft oost zijn verantwoording genomen. Hij heeft vijf verliezer aangekondigd. West moet volgens systeem volgen. Oost is hier dwingend. West voltooit. Geeft antwoord.

woensdag 29 januari 2020.

Spel 1 woensdag 29-1-2020

Spel 1 is leuk om naar te kijken. NZ hebben samen zevenentwintig punten en moeten dus een manche gaan bieden. Met een zevenkaart klaveren en een dichte zeskaart harten en N en Z beiden een singelton lijkt SA niet gewenst. Vier harten is een slag minder dan vijf klaveren en levert twintig punten meer op. Tegen drie SA komt oost met schoppen vrouw uit. En het contract wordt dan precies gemaakt. Vier harten wordt gemaakt; eventueel plus één. En vijf klaveren is ook kat in het bakje als er maar tijdig drie hartens worden opgehaald. Vier harten levert dus de meeste punten op. Hoge kleuren hebben de voorkeur boven lage. SA is niet vaak zinvol met singletons en zevenkaarten.

Spel 4 woensdag 29-1-2020

Spel 4 is een klassiek voorbeeld van het nut van azen vragen. Oost heeft een tien slagen kaart en zijn partner heeft geopend. Na azen vragen weet hij dat hij maar één verliezer heeft. Dus zes harten……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………..

 

woensdag 22 januari 2020

Spel 12 woensdag 22-1-2020

Spel 12 is een veelzijdig spel. West heeft 9 punten in een zeskaart schoppen. Verder heeft hij een vierkaart harten. Nadeel van zijn kaart is dat hij negen kaarten lager dan de tien heeft. Hij heeft dus buiten de schoppen geen entree. Hij heeft een zeskaart schoppen. Zijn partner heeft er waarschijnlijk één. De tegenpartij heeft dus vier twee tegen. Met schoppen als troef mag hij zijn kaart wegen op vijf slagen. Zijn korte lage kleuren kan hij later troeven, maar dat levert geen extra slagen op. Partner moet minimaal 16 punten mee brengen wil er een manche in zitten. Dat kan in harten als partner een goede vierkaart mee heeft. En in schoppen. De zwakke twee hoge kleuren is hier een goede opening. Deze zwakke twee kan ook in de twee ruiten opening verwekt zitten. Oost heeft 14 punten. En ook negen kaarten beneden de tien. Hij heeft drie en een halve slag. Drie azen en een snit in klaveren. Oost weet dus dat twee schoppen het maximum bod is. Hij weet ook dat O/W maximaal 23 pnt samen hebben. Dat is dus net even te weinig voor de manche. De harten fit wordt niet gevonden. En dat is maar goed ook, want noord heeft een op de aas na dichte vierkaart harten. Twee schoppen OW is het goede bod.

Bij ons liep het anders. Biedverloop: W pas; pas; 1 Kl; 1 Sch en 3x pas.
Zuid weet: west heeft minder dan elf punten; noord minder dan 11 punten; oost 12 -19 punten maar geen één sans opening. N/Z zijn kwetsbaar. oost heeft minimaal 12 punten. Rest dus 28 punten voor 3 handen, is gemiddeld 9. Hij heeft 7 punten en een vierkaart in beide lage kleuren en schoppen. Singleton harten. Bied één schoppen om biedruimte voor O/W weg te nemen. En west zit met een dilemma. Past. NZ spelen voor het eerst samen en noord past. Drie overige kleuren gedekt en 10 punten schreeuwt om één sans. En die leg je zo neer. Nu een nul ipv een top. Ach, dat sturen we al lerend bij denk ik dan. Het was gezellig en dat telt.

 

 

woensdag 15 januari 2020

Spel 5 woensdag 15-1-2020

Spel 5 is het eerste spel ooit dat ik met mijn nieuwe partner speel. Onze start dus. Zij zit Noord. Biedverloop: N pas; pas; pas; 1 Sch; N pas; 3 Sch; pas; 4 Sch. Uitkomst: De uitkomst is eenvoudig. Bij een Sch start verlies je een tempo. De tegenstander krijgt dan immers het initiatief. De start van Ha 3 is uit den boze. Je geeft dan een slag weg en verliest een tempo. Onder een Heer uit starten is andermans Vrouw bedienen schreef ik enige maanden geleden. Met Ruiten Aas starten is de Heer vrij spel geven en een tempo verliezen. Dus wordt er gestart met een kleine Klaveren voor de Aas van West. Deze moet nu zelf de Harten en de Ruiten ontwikkelen. Hij krijgt geen tempo cadeau.

3 SA bieden is natuurlijk uit den boze. SA is een alternatief voor de lage kleuren. Die moet je dus beheersen. Tegen 3 SA komt een Klaver start. De Heer valt onder de Aas. Vervolgens een Ruiten verliezer en drie Klaver verliezers. De Klaveren bokkeren namelijk. Verder dan contract kom je nooit. Zonder al te diep na te denken probeer ik (Zuid), de Klaveren te deblokkeren door de Boer onder de Vrouw te gooien. Dit terwijl ik weet dat ik de topslagen in Klaveren in handen heb en er dus niks te deblokkeren valt. Partner in de war gebracht stopt met de Klaveren. Ach we hebben nog 56% gehaald, maar dat had 80 moeten zijn. Mijn fout.

woensdag 8 januari 2020.

Herken jij ook die ‘hulpvaardige’ blinde (dummy) die zonder dat de leider iets heeft gezegd alvast een kaart aanraakt of zelfs een kwartslag draait om aan te geven dat die gespeeld gaat of moet worden?
Volgens Artikel 45F is dat niet toegestaan. Als zich dat voordoet, dient de wedstrijdleider direct te worden ontboden en op de hoogte te worden gebracht. Het spel gaat verder. Op het einde van het spel dient de wedstrijdleider een arbitrale score te geven als hij van oordeel is dat de blinde een bepaalde speelwijze aan de leider suggereerde en de tegenspelers door de gesuggereerde speelwijze zijn benadeeld.

woensdag 1 januari 2020.

Onderstaande drie spelletjes zijn voorlopers van bridge. Ik gebruik ze om kinderen van 6 tm 12 jaar de eerste beginselen van bridge te leren. Ze zijn iets om op de luie nieuwjaarsdag vernieuwing te brengen.
Whist is bedoeld om het principe van de troefkleur te leren kennen.
Spades is bedoeld om het principe van bieden te leren kennen.
En boerenbridge is het vervolg in beide principes.
De grote van de handen van de kinderen is hier voor mij bepalend voor het maximum aantal kaarten. 6 jaar maximaal 6 kaarten en 12 jaar max 13.
Misschien leuk voor jouw klein- of achterkleinkinderen.
Ze kunnen het ook zelfstandig op een computer spelen.
Oefen zelf op de computer voor het 1 januari is denk ik dan?

https://cardgames.io/whist/statistics/
https://cardgames.io/spades/
https://www.kaartspellen-online.nl/speel-boerenbridge.html

woensdag 18 december 2019, vervolg.

Over spel 7 van afgelopen woensdag kun je een boek schrijven. In wisselwerking met mijn nieuwe partner is onderstaand beeld ontstaan.
Bij spel 7 van afgelopen woensdag bood zuid soms 1 SA als opening. Zuid heeft alleen maar topslagen. Noord weet nu dat zuid 15-17 punten heeft. Zijn vijf punten daarbij opgeteld zorgt voor een pas. Oost heeft met zijn SA verdeling en 16 pnt een probleem. Achter zijn mooie SA kaart zit een even sterke SA kaart. dbl is een uitnodiging aan west om zijn vijfkaart te bieden. Dat is een gok, want west is verplicht om te bieden maar hoeft geen vijfkaart te hebben. 2 Ha heeft een kans. Na een opgelegde Ha start van west wordt 1 SA door zuid precies gemaakt.
Bij deze kaart zit de kracht in één hoge kleur. Als we eerst 1 Sch bieden mag Noord mee doen aan de bieding. Na één Sch weet hij dat Zuid 12-19 pnt en een 5 kaart Sch heeft. Zijn 5 pnt en twee tienen hand heeft ook nog een renonce Ha. Na de pa van west past noord ook. Oost kan nu doubleren of 1 SA bieden. Zuid past en west bied 2 Ha (resp 2 Ru). Noord 2 Sch. Einde. Iedereen weet nu immers dat de punten 20-20 verdeeld zitten en voor 3 niveau heb je 23 pnt samen nodig.
Passen vind ik mooier voor Noord in de eerste ronde en volgens systeem. Zuid weet nu dat er geen manche in zit. 2 Sch is 6 tot 9 punten. 17 +8 is al 25 pnt samen. Dus met 3Sch vragend zitten we mooi een slag te hoog. Mijn gedachte bij de zuid hand is: We hebben de macht 17 punten en de hoogste kleur. Mijn gedachte bij de noord hand is: Er zit geen manche in. 2 Sch kan ik altijd nog zeggen. Bij een 20/20 verdeling kan toch niemand een manche spelen. Tegen 2 Sch wordt met een kleine Sch gestart om in ieder geval één introef kaart bij noord weg te halen. Plus één blijft echter mogelijk.
Ja geen SA omdat in 2 Sch een mogelijke introever zit. Dus 1 + 1 is erg waarschijnlijk en 110 punten. 1 SA is maar 90 punten. 1 SA met alleen maar top slagen speelt niet lekker. Je kunt niks ontwikkelen. Tegen 1 SA wordt gestart met een kleine harten. Daarna ben je 4 harten slager en een klaver en een ruiten kwijt. Je hebt mazzel dat de schoppens drie drie tegen zitten. Bij vier twee was je mogelijk de 10 ook nog kwijt geweest. Verder sluit je na 1 SA je partner buiten de bieding.
Vier ruiten NZ is ook haalbaar. Maar hoe krijg je die kleur in de bieding?
Een nieuwjaars boodschap: Hou je aan het afgesproken systeem. Dan breng je jouw partner niet in vertwijfeling. Bridge wil zo een brug naar jouw partner zijn.

woensdag 18 december 2019.

Spel 7 woensdag 18-12-2019

Deze week een kerst overdenking met vraagstellingen. Je bent uitgenodigd voor interactie via de reactie mogelijkheid. Spel 7 leent zich daar uitstekend voor. Z heeft 17 punten en een 5 kaart Schoppen. In klaveren heeft hij een lege twee kaart. Mijn eerste vraag is: wat kan Z openen. Neem in uw gedachten mee dat sommigen een 1 SA met 5 kaart hoge kleur spelen. En ingesloten is de vervolg vraag: Wat is vervolgens de positie van N in bieding. De vervolg vraag is: Wat is het logische eindbod? Volgende week lijkt hij mij leuk om gezamenlijk naar de speelwijzen die uit de diverse contracten voort vloeit te kijken.
Een kerst gedachte. Bedenk dat scores veld afhankelijk zijn. Met slecht spel kun je een top scoren. En met goed spel een nul. Het gedrag van het veld bepaald de uiteindelijke score. Bij slecht spel en een goede score laat dat team zich vaak een leermoment ontnemen. Bij goed spel en een slechte score moet je jezelf niet nodeloos straffen. Wees tevreden. Je hebt het dan gewoon goed gedaan.

woensdag 11 december 2019.

Spel 22 woensdag 11-12-2019

Hoe uit te komen tegen sans atout is een vraag uit de zaal. Gebruik gezond verstand lijkt een goed advies. Kleintje belooft plaatje is erg handig voor de tegenstander. Die weet nu waar het ontbrekende plaatje zit. Vierde van boven geeft de boer of vrouw van de leider een mooie kans om hoog te worden. Langste kleur is er ook zo één die het de speler makkelijk maakt. Jouw langste kleur is meestal partners kortste kleur. Ik denken past niet zo bij bridge. Bridge is een wij spel. In een biedverloop: 1 SA-pas-2 Ru-pas-2 Ha (lavintal)-pas-2 SA-pas-3 SA weet je dat de dummy 8 punten heeft en de leider 17. Tevens weet je dan dat tegenstander 25 punten heeft. Tel daar jouw punten bij op en je weet hoeveel punten je bij partner kunt verwachten. Je komt vaak met een hoge kleur uit. In dit biedverloop geeft de leider aan dat hij de schoppen uitkomst aan durft. Voor Ha toont hij geen belangstelling. Heeft dus geen lengte in die kleur. Mogelijk een leuke kleur om in te starten dus.

Spel 22 is een mooi voorbeeld van een uitkomst. Zij hebben samen 25 punten en jij 9. Partner heeft dus maximaal 6 punten. Oost heeft een dubbele vork in Ha en een vijfkaart. Partner zal er hooguit twee hebben. Starten met de vierde van boven geeft de leider harten boer als extra slag. En je geeft hem een tempo die hij hard nodig heeft cadeau. Kleintje belooft plaatje in klaveren en harten geeft in beide gevallen de boer als extra slag voor de leider. Met open kaart zien we dat de leider drie top slagen heeft in schoppen, één in klaveren, één in harten en drie in ruiten. Dat zijn er acht. Na de genoemde harten of klaveren start krijgt hij dus zijn negende slag cadeau. Schoppen de andere hoge kleur lijkt dus de beste start. De leider moet nu zelf de harten en de klaveren ontwikkelen en gaat geruisloos één down. Mocht de leider op zeker moment de klaveren boer voor spelen, dan laat oost die mooi lopen (vrouw dus niet zetten) voor partners klaveren heer. Partners punten zitten niet in schoppen, harten en ruiten. Dus moet hij klaveren heer wel hebben.

woensdag 4 december 2019.

Spel 24 woensdag 4-12-2019

Meerdere keren per jaar gonst het aan tafel: “Laten we maar snel opnieuw geven”. En iedereen kijkt vervolgens trots dat het op tijd gelukt is. De rondpas is ongedaan gemaakt en er is voorkomen dat anderen wel gaan spelen op dit spel. Verder weet eenieder in de zaal voortaan dat een spel dat zij in handen krijgen in de eerste ronde niet is rond gepast. Een door eenieder geaccepteerde vorm van spelbederf. Deze week twee rondpassen die niet in de eerste ronde voor kwamen. In spel 24 is niemand kwetsbaar. West heeft tien punten en een vijfkaart harten. De één past de ander zegt één harten. Noord heeft negen punten en een vijfkaart schoppen. Dus pas of na één harten, één schoppen. Oost heeft elf punten en zal in derde hand niet kwetsbaar met één klaveren of één ruiten openen. Kan ook passen. En zal na een harten opening volgen in harten. Zuid heeft tien punten en zal na drie passen ook passen. Indien er harten is geboden zal hij passen. Eventuele schoppens van zijn partner zal hij steunen. Een prachtig gevecht voor een deelscore had hier door vlug opnieuw gevers om zeep geholpen kunnen worden. Vijf van de tien paren pasten rond.

Spel 4 woensdag 4-12-2019

In spel 4 zijn allen kwetsbaar. West heeft tien punten en geen opening. Noord heeft elf punten en geen lange kaart. Sommigen bieden misschien één klaveren. Anderen passen. Oost heeft tien punten. Twee mooie vijfkaarten met bijbehorende singleton en dubbelton. Eén schoppen lijkt het bod. Maar pas komt ook voor. Zuid heeft negen punten en kan zich alleen volgend in de bieding mengen. Vier schoppen plus één is een makkie voor oost/west. Er is vijf keer rond gepast. In dit spel hadden de tevreden kijkende opnieuw gevers een dichte manche voor de niet opnieuw gevers om zeep kunnen helpen. Moraal? Als ze vlug opnieuw willen schudden zou u voortaan vlug nee kunnen schudden.

woensdag 27 november 2019.

Spel 6 woensdag 27-11-2019

Bij bridge kun je leren om iets verder te kijken dan je eigen kaart. Blijf er eens af en kom er eens aan was voor mij vandaag het thema. In spel zes moet oost kwetsbaar openen, tegen een niet kwetsbare noord zuid. Hij heeft een mooie zeskaart ruiten en zeven punten. Dat betekent dat de andere drie spelers gemiddeld elf punten hebben. Je bent er immers drieëndertig kwijt. Zoals in zovele spellen dus waarschijnlijk een twintig twintig verdeling. Het lijkt in eerste oogopslag een gevecht om wie het eerst één sans zegt. Spelen op twee hoogte kan kwetsbaar dus snel een nul zijn. Oost heeft naast zijn mogelijk in sans nuttige ruiten kaart klaver aas als entree. Als oost in beide hoge kleuren een twee kaart heeft zal partner daar gemiddeld wel minstens drie hebben. Een uitkomst tegen een mogelijke één sans in west zal in één van de hoge kleuren zijn. Oost past met al deze kennis. Partner west met vijftien punten speelt vervolgens één sans voor zestig procent. Nu komt de blijf er eens af. Twee klaver wordt vaak als sterk met zwakke ruiten gespeeld. Stel oost opent hier twee klaver. West moet dan verplicht twee ruiten antwoorden. Oost ontkent met dat bod op eerste hand zijn partner en de werkelijke verdeling en kiest voor een mogelijke kwetsbare min één. Hij koopt eigenhandig de nul. Partner ziet na deze opening dat de één sans is gepasseerd en weet dat oost op twee ruiten zal passen.

Spel 22 woensdag 27-11-2019

Spel tweeëntwintig is deze middag de tegenpool. Weer oost west kwetsbaar. Noord zuid niet. Oost zeven punten opent nu pas. Hij is immers weer drieëndertig punten kwijt. Dus hier gaat dezelfde redenering voor hem als in spel zes. Zuid pas. West mag nu mee doen. Zijn kennis is: Vorige twee bieders hebben maximaal twintig punten samen. Ik heb er tien. Als er niet rond gepast is zal noord een opening hebben. West heeft geen hoge kleur. Eén klaver is geen bod en verteken als zou hij een opening hebben in afwachting. Eén ruiten is een kleine leugen binnen het systeem en het maximum aan inneembare biedruimte. Partner weet dat het een derde hand tien punten bod betreft waarmee hoge kleuren worden ontkend. West heeft een schot in de roos. Twee ruiten door noord is de top. West heeft deze noord dat bod ontnomen. De moraal: Blijf van je partner af, hij komt er aan.

woensdag 20 november 2019.

Spel 7 woensdag 20-11-2019

In spel zeven zijn allen kwetsbaar. Goed wegen is dus geboden. Zuid heeft veertien punten en drie tienen. Hij kan één sans openen. Maar de harten singleton is een zwakte die de das om kan doen. Via één klaveren kijken of partner een harten dekking heeft is verstandig. Past west dan volgt noord met één sans. Oost heeft met elf punten en een egale verdeling niets te melden. En zuid denkt veertien plus zes tot negen bij partner is maximaal drieëntwintig punten samen en past. De start met harten vrouw is opgelegd. Noord maakt nu eenvoudig tien slagen. Velen hebben in dit spel ruiten geboden in noord. Eén klaver gevolgd door één ruiten kan betekenen dat partner niets heeft en afwijzend bezig is. Eén ruiten na één klaver is dus niets zeggend. Verder is sans een krachtige vervanger van de lage kleuren. In dit spel zit vijf ruiten, maar ook drie sans plus één. Na één klaveren boden wij één harten als volgbod. Dit belooft tien punten en een goede vierkaart, cq negen met vijf kaart, acht met zeskaart. OK er is dus een puntje gelogen. Maar tegenpartij even laten weten dat ze beter geen sans kunnen bieden kan prima in de tweede hand. Noord kan nu nog steeds één sans bieden. Oost heeft elf punten en een mooie harten steun. Tien plus elf is maximaal eenentwintig punten samen weet hij. Na één sans van noord volgt hij gewaagd met twee harten. Deze gaat min één. Een top omdat er voor noord zuid makkelijk meer dan honderd punten te verdienen zijn.

woensdag 13 november 2019.

Spel 9 woensdag 13-11-2019

Noord heeft in spel negen een vijfkaart harten en een vijfkaart schoppen. Hij heeft achttien punten en een singleton ruiten. Hij mist 22 punten. Gemiddeld mag hij dus op zeven punten bij zijn partner rekenen. Achttien plus zeven is vijfentwintig. Met dit gezamenlijke aantal punten kun je een manche in de hoge kleuren en SA spelen. Noord heeft geen SA kaart en zuid zal weinig entrees hebben. De voorkeur van noord gaat uit naar een manche in één van de hoge kleuren. Eerst de hoge vijfkaart bieden dan de lagere is gebruikelijk bij een opening van twaalf punten. Maar met achttien punten heb je veel biedruimte. Eén harten en later twee schoppen verteld partner dat je een vijfkaart harten en schoppen hebt. Eén schoppen en later twee harten geeft een vijfkaart schoppen en minimaal een vierkaart harten aan. Partner gaat niet in een vier drie van harten spelen en heeft alleen punten in de lage kleuren. In het biedverloop eerst harten dan schoppen biedt hij vier harten. De top. Geef een schoppen weg en troef de tweede schoppen af. Drie SA na eerst schoppen en dan harten kun je ook zo neer leggen, maar is tien punten minder. Wie vanaf een zestien punten opening de volgorde eerst de harten vierkaart dan de schoppen bieden hanteert informeert zijn partner het best.

In spel twintig heeft west dertien punten en een vijfkaart ruiten en schoppen. Stel dat hij zestien punten of meer had gehad dan biedt hij toch één schoppen. Eén ruiten ontkent immers een vijfkaart schoppen. Dus de bij spel negen besproken biedwijze kan alleen als het de beide hoge kleuren betreft.

woensdag 6 november 2019.

Spel 18 woensdag 6-11-2019

Spel 18 heeft wat om over na te denken. Oost opent 1 SA. NZ zijn kwetsbaar. In drie van de vijf biedingen van vanmiddag volgt zuid met 2 Ha. Elf punten en een vijfkaart. Als je wat wilt moet je dit nu doen is de gedachte. Maar je moet dan wel zeven slagen maken. 15 punten oost plus 11 punten zuid is 26 punten. De overige 14 punten zitten gemiddeld 7 west en 7 noord. Noord zuid hebben samen gemiddeld 18 punten. Hier 19. Oost west kunnen dus 1 SA maken voor 90 punten. Eén down voor NZ voor min 100 punten lijkt dus een nul. Kortom mijn 2 Ha was een slecht bod. Na mijn 2 Ha heeft partner een denkertje. Hij heeft een singelton Ha. Hij weet dus zeker dat OW zeven hartens hebben tegen wij zes. Wij gaan dus in een troefkleur van de tegenpartij spelen. Speelde dit geheel zich op 1 niveau af dan zou Noord uitwijken naar klaveren. Maar moet hij dat op drie niveau ook doen met maar 8 punten. Hij laat mij 2 harten spelen. Dat is 2 harten, 1 ruiten en 2 klaver slagen. De kunst is om de hartens weg te spelen, zodat oost steeds als hij aan slag komt noord moet bedienen. Bij ons gaat 2 Ha min 1. Voor 1 SA blijkt er een plus 1 in te zitten. Zo levert mijn volkomen onlogisch en onverantwoord gedrag ons door goed afspel toch een top op. Maar ik zal het toch nooit meer doen. Bij de klaver tien start moet in noord wel de boer gezet worden. Anders weet oost zeker dat de vrouw niet gezet hoeft te worden.

woensdag 23-10-2019.
Achillespees Jammer genoeg was ik 23 oktober niet aanwezig, maar ik had zo gezegd, dat ik dit keer de Achillespees zou verzorgen.

Spel 12 woensdag 23-10-2019

Daarom heb ik maar eens in de uitslag naar de frequentiestaten gekeken en 2 spellen vielen daarbij op: spel 12 en spel 24: Beiden hebben een goede lage kleur, daarom zitten velen in een contract in klaveren op spel 12 en in ruiten (een dichte 9-kaart!) op spel 24.

Spel 24 woensdag 23-10-2019

Maar ook hier zie je weer de oude wet, dat 3Sa bijna altijd meer opbrengt dan de manche in een lage kleur. Op spel 24 zit er wel 6 ruiten in, er was alleen 1 paar dat slem bood, maar 7R is wel te hoog met 2 Azen buiten boord. Nils Honhoff

woensdag 16-10-2019.

Het is nu donderdag 17 half één in de morgen. Gistermiddag zijn alle spellen mij qua inhoud ontgaan. Dus ik kan geen enkel spel specifiek omschrijven. Voor mij had afgelopen woensdag maar één thema: Bridge is sociaal contact bij uitstek. En bridge is internationaal verenigend. Met Marianne Tonsgaard uit Denemarken mocht ik deze middag bridgen. Zij speelt nu net één jaar. Is niet geïnteresseerd in bridge. Wel in sociale contacten. Zij was erg enthousiast over de gastvrijheid waarmee ieder individu van onze club haar ontmoette. Ze is psychiater. Haar achternaam is een erg oude Deense naam. Tonsgaard is een historische plek. Gaard (Enk) beschrijft de plaats. In deze club begrijp ik door de spelers wat ik goed doe, zei ze tot slot.

Achillespees 9 oktober 2019 In deze Achillespees geen spelanalyse, maar een naar verwachting voor iedereen herkenbare situatie. De laatste slag (bijvoorbeeld de 7de) was voor de blinde. Op tafel liggen o.a. harten boer (harten is troef) en ruiten boer. De leider zegt “ruiten boer, oh nee, ik bedoel harten boer”. Tja, hoe ga je hier mee om, wetende dat de leider nog ruiten vrouw heeft en dat de tegenspelers de ruitenslag met hun laatste troefje gaan nemen en de leider daardoor down gaat? Met de harten boer maakt de leider het contract. Artikel 45C4a is hier helder over: “Een kaart is gespeeld als een speler haar noemt ….”. Artikel 45C4b verbijzonderd dit voor de leider: “De leider mag een onbedoeld aangeduide kaart van de blinde veranderen tot hij een kaart speelt uit ofwel zijn eigen hand ofwel uit die van de blinde. Hij mag de kaart veranderen na een verspreking, maar niet na concentratieverlies of een verandering van gedachte”. Deze verbijzondering maakt het lastig. Is de uitspraak van de leider een verspreking of een verandering van gedachte? Als arbiter zou ik dit als een verandering van gedachte beoordelen en dus de ruiten boer als gespeeld beschouwen. Jur Huizinga.

woensdag 2-10-2019.

Spel 5 woensdag 2-10-2019

Bridge is luisteren. Spreken behoeft fundamenten. Niet schikken van het uitzonderlijke onderwerp lezers. Ik ga uitleggen dat bridge niets met gokken van doen heeft. Deze kans krijg ik de rest van mijn leven niet weer. Dus. Aan het eind van dit stuk geef ik de speel tips voor ieder tegenspel. Wie gambing 3 SA in de zoekmachine stopt vind niet veel bijzonders. Het komt zelden voor. Ik heb gambling 3 SA geleerd als een dichte zeven kaart in een lage kleur en een opvang in één van de hoge kleuren. Mijn partner opent in spel 5 als Oost 3 SA. Noord met 11 pnt en geen lange kaart had al gepast. Oost heeft een zeven kaart Ru. AHBxxxx Hij mag dan 1 Ru kaart bij partner rekenen. Dan resten vier Ru kaarten bij tegenpartij. In kansberekening zitten die 3 – 1 tegen. Dus 50% kans dat de vrouw goed zit. Of ze zitten 2 – 2 tegen. De zeven kaart is dus bijna dicht. Verder heeft Oost een AV vork in Sch. Dus een opvang in één hoge kleur. En neem nu als lezer echt even jouw eigen tijd. De dummie gaat open. Wat vertelt die zes kaart Ha. De opvang in de hoge kleur van Oost moet dus welhaast Sch zijn. Zuid heeft een bijna dichte vijf kaart Kl. Drie op tafel zonder plaatje. Vijf plus drie is acht. West en Noord hebben er dus samen vijf. Die zitten waarschijnlijk 3-2 tegen. Meest waarschijnlijk dat Noord er drie heeft. Oost heeft geen stopper in de Kl zegt zijn 3 SA. En geen in de Ha. Hij is klaar voor de sloop. Nu komt er nog een leuk principe. Deblokkeren. Zuid komt met Kl aas. Vervolgt met Kl vrouw. Oost kan niet bedienen. Zuid Noord weten nu dat zij negen Kl kaarten hebben. Zuid Kl kleintje Noord heer over de 10. Speelt een slaperige zuid de Boer, dan moet Noord over nemen met de heer. Dat heet deblokkeren. Zuid heeft immers de lengte in deze kleur. Goed dus vijf Kl slagen zijn binnen. Ha heer op halen is twee down en de vrouw er uit snijden met een kleine harten is min vier. Goed voor de top en eeuwige roem. Gambling 3 SA noemen ze het. U ziet dat de gokker die verliefd is op zijn eigen kaart, u de richtlijnen voor het tegenspel geeft. Bridge is luisteren.

woensdag 25-9-2019.

Spel 22 woensdag 25-9-2019

Lage kleuren zijn onbelangrijk als de hoge kleuren aan het woord zijn. In spel 22 heeft Oost een zeven kaart schoppen. Normaal zal partner er één of nul hebben. Dan heeft tegenpartij er twee en drie of vier en twee. Gerede kans dus dat Oost vijf schoppen slagen, twee harten slagen en een ruitenslag haalt. Acht slagen vijf verliezers. Het is handig om deze kaart met twee schoppen sterk te openen. Dat belooft 8 zekere slagen. Zuid heeft een 12 punten openingetje. Geen lengte in kleur. Hij mag doubleren om zijn opening aan te geven. Maar dan moet partner al naar drie. Pas is dus verstandig. West heeft anderhalve slag en een ruiten introever. Hij biedt dus acht plus twee, vier schoppen. En die wordt plus twee gemaakt. Bij ons opende Oost één schoppen. Zuid doublet. West twee klaveren en Noord twee harten. Het doublet beloofd immers in ieder geval een vierkaart harten. Oost twee schoppen. Drie schoppen was beter op zijn plek geweest. Oost heeft immers meer dan een zes kaart. Zuid drie harten. En die mogen we spelen. Door het doublet van zuid en de harten fit worden de ruitens automatisch een bijkleur. West noemde zijn lage kleur zes kaart terwijl er al een schoppen fit is. Eén schoppen doublet twee schoppen doet noord zwijgen.

woensdag 18-9-2019.

Spel 6 woensdag 18-9-2019

Spel 6 is een schoonheid. Die ga ik hier zo beschrijven. Maar eerst het thema van de middag was: Wie de lage kleuren niet beheerst heeft in SA niks te zoeken. Kijk alle spellen van deze middag maar na. Spel 7 is van dit thema een mooi voorbeeld. Het bied verloop: Zuid 1 Ru, N 1 Sch. Z 1 SA (N heeft immers geen Ha genoemd. Deze is minimaal dus hoogste vijfkaart eerst.) N past vervolgens met een singelton Kl en een dubbelton Ru. Beiden zonder plaatje. Hij verzwijgt zijn vijfkaart Ha en het daarmee vermelden van zijn minimaal zijn. Zo benoemt hij zijn partner tot directeur van de perenbakkerij. N 2 Ha Z pas is natuurlijk het juiste biedverloop. 1 SA levert helaas 71% op waardoor N ook nog eens zijn leermoment ontloopt. 2 Ha +1 was een gedeelde top geweest. Spel 6. Oost pas Z 1 Ha W pas of 1 Sch (dapper? bij deze kwetsbaarheid) N 1 SA O pas of 2 Sch (hij weet dat de punten 20/20 zitten) Z 2/3 Ru (niet kwetsbaar en tevens de boodschap: Ik beheers de Kl niet) N 2/3 Ha Z pas. O/W kunnen met 3 Sch (voor een eventuele -1) uitnemen. Dat kost immers maar 100 pnt terwijl 2 Ha al 110 pnt is. 1 SA gaat -3 voor -150 3 ha levert +140 op.

woensdag 11-9-2019.

Spel 12 op woensdagmiddag 11 september 2019.

West biedt 1 Ha. 11 punten en een solide vijfkaart. Noord past. Oost biedt 4 Sch. We hebben genoeg punten voor de manche en ik (oost) heb een zeskaart Sch. Ik heb geen belangstelling voor slem. Of als u gemengde controles biedt 2 Sch. En via 4 Ru naar 4 Sch. Bij gemengde controles sterft de bieding altijd op het juiste niveau. Drie SA in oost mag ook. Voor de gokkers en de spelers die hun partner niet vertrouwen. Leuk aan dit spel is de punten weging. Zuid heeft hier de sleutel functie. Hij heeft 11 punten. Tegenpartij heeft dus slechts 29 punten maximaal. Geen 32, die slem markeren. Dat is goed voor 11 slagen. Hij heeft een aas en twee heren. Dus twee potentiële slagen. Dat laat ook slechts 11 slagen voor Oost-West. Hij weet dat elke 6 Sch down gaat. Die hoeft hij niet te doubleren. Want de biedfout verzorgt al de top. Lekker blijven zitten en je laten verwennen door de vrijgevige tegen partij is hier voldoende. Ook in het tegenspel heeft zuid de sleutel. West heeft vijf Ha en hij vier. Samen negen. Dat zit 2-2 of 3-1 bij de anderen. Grootste kans is dat partner de 3 heeft als ze niet 2-2 zitten. Bij de eerste snit noot de H zetten is de sleutel. Wie de heer zet in de eerste slag maakt 4 Sch plus twee vrij. Hij mag die avond op kosten van de tegenpartij eten bij de chinees op de begane grond. Oost vind bij West in de praktijk twee entrees. Ha V en Sch B. 4 Sch +1 lijkt standaard. Spel 12 was voor iedereen een rijk spel vol leermomenten. Graag beantwoord ik alle vragen om aanvullende informatie.

maandag 2-9-2019.

Spel 5 op 2 september 2019 bij BC Martini

Met Hanneke, mijn vrouw heb ik maandag bij BC Martini in Groningen dit interessante spel meegemaakt.

Ik zat Oost. Noord opende 1Sa. Hanneke en ik spelen elk volgbod na een 1Sa opening als natuurlijk. Omdat wij niet kwetsbaar zijn tegen zij wel mag ik licht volgen. Ik koos voor Harten, omdat een contract daarin meer waard is. Dit is niet wat experten adviseren: Bied als volgbod altijd een kleur met minstens 2 plaatjes!
Ik werd onmiddellijk afgestraft: Zuid bood na lang aarzelen 6Ruiten!
Hanneke kwam keurig met Harten uit, contract gemaakt omdat de klaver weggegooid word op Harten Heer.Had ik correct 2Klaver geboden, was Hanneke daarmee uitgekomen en waren ze down!
Zo leer je elke keer wat.
Nils Honhoff

donderdag 2-5-2019.

In de zomermaanden kunt u voor “Achillespees” leuke spellen uit het zomerbridge in den lande inzenden. Graag zenden naar djawee@hotmail.com.
Spel 1: N/– ♠: 854 ♥: 9873 ♦: 9864 ♣: B6 ♠: A9 ♠:VB62 ♥: ABT ♥: 64 ♦: AH7 ♦: 52 ♣: 98754 ♣:AHVT3 ♠: HT73 ♥: HV5 ♦: VBT3 ♣: 2 Ik hielp vorige week mijn dochter verhuizen in Rijswijk. Hanneke, mijn vrouw en ik mochten die donderdag (als oudlid) meespelen in Bridgeclub Te Werve. Daar kwam ik dit leuke spel tegen. Jammer genoeg zaten wij in N-Z, onze tegenstanders boden 3Sa en maakten 2 overslagen. Maar mijn broer bood 6Kl met zijn partner: N O Z W pas 1kl(2+) dbl 2Kl ( belooft 10+ptn en een 5krt Kl) pas 3Kl(4+) pas 4Sa 5S* pas pas 6K *) 2Azen + troefvrouw, troefheer is ook een Aas Door het doublet van Zuid kon de SchH er uit gesneden worden.

woensdag  24-4-2019.

Spel 19 van dinsdag 24 april 2019

Andermans vrouw bedienen, eindigt meestens met grienen. Spel 19 van woensdag 24-04-2019 In dit spel hebben zowel west als oost een opening. Ze gaan dus een manche spelen. Na een pas van zuid kan west 1 Ru laten horen. Noord past. Nu ligt de verantwoording om de manche te halen dus bij oost. Hij weet immers dat oost west samen zeker 26 punten hebben. Afhankelijk van de afspraken is 1 of 2 sch bieden voor oost een optie. Ik heb een vijfkaart sch en een opening deelt oost zijn partner mee met een Sch sprong. Door de 1 Ru van west weet oost dat daar geen vijf kaarten hoge kleur zitten en minimaal een vier kaart ruiten. De punten van oost zitten in de overige kleuren dus drie sans ineens lijkt wel zo duidelijk en stelt de manche veilig. Er wordt verder gepast. Nu moet zuid starten. Tegen sans start je bij voorkeur in een hoge kleur. Die schoppen aas komt wel binnen en geeft daarna een tweede kans aan zuid om zijn partner te bedienen. De start met harten is dus opgelegd. Onder een heer uit starten is uit den boze. Of je moet erg veel van andermans vrouw houden. De harten starter haalt hier 86%. De klaver starter geeft in de eerste slag al een slag weg. Toch is het spel blind 12 slagen voor oost west. Geef na een harten start snel de schoppen heer weg en de twaalfde slag is jouw eigen schoppen vrouw. Een echte heer laat zonder dralen, direct zijn eigen vrouw stralen.

woensdag 10-4-2019.

Dit keer een dinsdag en een woensdag spelletje.

Spel 17 van dinsdag 16 april 2019

Spel 17 van dinsdag 16-04-2019 Het moet in ieder geval 7 zijn Maar hoe kom je daar? Bij Nils en Gert ging het als volgt: Noord 2kl, zuid 2Sa, noord 3ha, zuid 4sa, noord 5S (2azen en troefvrouw, troefheer is ook een aas), zuid 7sa. Met alle azen en 2 heren en zoveel harten… Score 100%.

Spel 18 van woensdag 17 april 2019

Spel 8 van woensdag 17-04-2019 Dit spel laat zien dat ook de rijken wel eens moeten zwijgen. Na een pas van west opent noord met een 15 pnt 1 Sa. Oost heeft ook 15 pnt maar slechts 4 slagen. Hij rekent uit dat de 10 overige punten waarschijnlijk 5, 5 verdeeld zitten. Zijn partner zal dus hooguit 1 entre hebben en in de bieding niet van zichzelf laten horen. Bij een gemiddeld zitsel zal zijn partner twee klaver kaarten hebben en zullen de klaveren vier twee bij de tegenpartij zitten. Door het 20, 20 zitsel kan geen van beide partijen hoger dan 1 Sa bieden. Voor oost is er dus enkel pas als bod. Noord 1 Sa scoort 56,88% voor oost/west.

De wekelijkse Achillespees…28-4-2019.

Ja, u leest het goed, vanaf het nieuwe bridgeseizoen proberen we elke week een bijzonder spel te bespreken om daarvan te leren.

U wordt uitgenodigd op de wekelijkse achillespees te reageren!

Spel 16 van woensdag 3 april 2019.

Spel 16 van woensdag 3 april 2019

Harry en Nils boden als enige de 6 Ruiten uit. Hoe deden ze dat?

Hier de uitleg van Nils.
Het was in belangrijke mate de verdienste van Harry, Hij zat Noord, ik Zuid. Noord heeft maar 7 punten, maar hij waardeerde zijn kaart op omdat het een 6-5-2 was. West gever, eerst driemaal pas. Ik heb 20 punten en een singleton (zonder Aas/heer daarin, dan mogen wij toch 2Sans openen om zo de sterkte aan te geven). Met leedwezen in mijn hart open ik dus maar met 1Ha. Harry komt nu met 2Rui (ik verwacht nu 10-11 ptn, want hij heeft eerst gepast). Ik 2Sch, reverse, meer dan 17 ptn en forcing, Harry mag niet passen. Harry 3Kl, geeft daarmee zijn verdeling aan. Ik weet nu van een 5+ in Rui en dat Harry hoogstens 4 kaarten in de hoge kleuren heeft. Ik kan die dus vrij troeven. Nu zit ik moeilijk. Op 4Rui om de troef vast te stellen zal Harry wel 5 bieden, dan kan ik geen azen vragen en ik heb maar 1 aas nodig bij Harry voor 6. Dus vraag ik maar meteen met 4Sa azen, Harry mag denken, dat Kl troef is. Na zijn 5Kl, 4 of 1 Aas weet ik genoeg: 6 Rui. Na de Kl10 uitkomst neem ik met de Aas en meteen Kl na, Oost bekent niet, goed nieuws, dan kan hij niet weinig Ha hebben. Ik troef, op Ha Aas en Heer gaan 2 Kl weg, dan een kleine Ha in Noord getroefd, Bij West valt de Vrouw, weer een Kl getroefd en nu troef trekken.

Contract.

Spel 31 maart 2019.

Hierbij een stukje dat ik geschreven heb nav onze laatste gezellige woensdag.
W wist zo goed wat ze deed in dit spel. Het is altijd prachtig om zo les te krijgen.
Misschien vul ik haar met deze tekst aan.

Spel 12 van woensdag 27 maart 2019

De mooiste spelletjes bij Assen35 komen op woensdagmiddag langs. Daar worden de spelers geconfronteerd met hun Achillespees. Deze woensdag zat die in spel 12.
NZ kwetsbaar hebben een 6 NT blind, goed voor 1440 punten. Zij hebben geen 32 pnt samen maar wel lengte en aansluiting in lage kleuren. Het zitsel Kl V sec zit mee.

Bij een ongestoord biedverloop gaat dat: N 1 Ru; Z 2 Sch (we gaan een manche spelen want ik heb ook een opening); N 3 Kl (ik heb een 6 krt Ru en een 5 krt Kl); Z 3 Ru (dan graag Ru als kleur);

Maar W die mag openen niet kwetsbaar komt met 3 Ha. Een schoolvoorbeeld. Niet kwetsbaar tegen kwetsbaar. Zevenkaart Ha met plaatje(s). Acht punten. Dit doet een ernstig appel op de samenwerking van tegenpartij. Standaard verdediging is N dbl. Ik heb een opening. Leuk nieuws voor zijn partner. Die heeft nl ook een opening. Met een dubbele Ha dekking. Dus 3 NT 600 pnt is in de knip. Maar. Zeven kaart Ha bij tegenpartij en Z 2 Ha slagen laat hoog uit 5 slagen voor W. Dat is gedoubleerd dus min vier. 800 pnt. 3 NT + 2 is 660. We zijn zeker 6 pnt kwijt. Ja er kan een zes in zitten. De keuze van Z wordt pas voor het zekere.

Na 3 Ru in het onbelemmerde spel kan N azen gaan vragen op 4 Kl. Hij krijgt er dan twee te horen. Zo telt hij 10 slagen en 11(+) op basis van gezamenlijke punten.
Azen vragen op 4 NT heeft geen ruimte en eindigt in 6 Ru.
Met gemengde controles kan N 4 Ha (ik heb een controle in Ha); Z 5 Ru (ik heb geen 1ste controle in Sch) bieden.
De 4 Kl vrager eindigt in NT 5 of 6. De rest in Ru 5 of 6.
De N speler heeft de keuze voor 6 NT in het onzekere.

Bij bridge kun je de Achillespees vermijden door voor een hoge score te kiezen. Achilles zoekt altijd het maximum.

De Achillespees

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.