Overlijden Kees Horn

Wij ontvingen het trieste bericht dat Kees Horn op 2 oktober jongstleden onverwacht is overleden.
Kees is in 2010 lid geworden van Assen 2010. De club welke is opgericht door de cursisten van het project Denken en Doen welke door Henk Slagmolen was georganiseerd en later is samengegaan met Assen35..
Kees kon weliswaar bridgen maar heeft de cursus toen gevolgd om zijn bridgekennis op te frissen en dat is met succes gelukt. Al gaf Kees zelf aan dat hij een avontuurlijk bridger was, met andere woorden hij bood nog wel eens risicovol waardoor hij een top haalde en een volgende keer ging het helaas mis. Maar hij was altijd enthousiast en zo zullen we hem ook herinneren. Wij wensen zijn partner Tineke, zijn kinderen, klein en achterkleinkinderen veel sterkte met dit verlies.


Het bestuur van Bridgeclub Assen 1935.

Max Aardema 60 jaar lid!

Omdat volgens onze administratie Max op 1 januari 1960 lid van BC Assen35 was geworden hadden wij als bestuur het voornemen om hem tijdens de ALV die gehouden zou worden op 1 september jongstleden een gedenkwaardigheid te overhandigen.

Helaas zoals u allen weet kon de ALV geen doorgang vinden vanwege de Covid19 crisis. Daarom hadden we besloten om Max bij verrassing te bezoeken en zo werd overlegd met zijn wooninstelling Arendsstate om dat gelijktijdig te doen als Max zijn dochter Fenna op bezoek kwam.

Zo gingen Gerard Arling onze voorzitter en ik als secretaris half september enthousiast naar Max. Echter daar aangekomen werden we door Max ontvangen met de woorden “heel leuk dat jullie er zijn maar ik heb geen tijd om jullie te ontvangen want ik moet naar de tandarts”

Wij hebben Max daarop nog de glassculptuur overhandigd waarbij Gerard tijdens de overhandiging aangaf dat wij als club heel trots waren dat wij een lid in ons midden hebben die reeds 60 jaar lid van de club is geweest en dat wij er van uit gingen dat dit in de bridgewereld een unicum is.

Klaas Middelburg

We ontvingen volgende dankmail van Max.

Aan het bestuur en leden  van BC Assen  1935.

Hartelijk bedankt voor de attentie!

Enkele weken geleden werd ik verrast door een deputatie van het bestuur die mij een plaquette overhandigde voor 60 jaar lidmaatschap van de bridgeclub (destijds  BC 1935) in Assen. Het bleek nl dat Anneke en ik op 1 januari 1960 waren geregistreerd als lid van de NBB. Door het bezoek gingen de gedachten malen en kwamen de herinneringen weer boven.We werden in de zomer van 1959 lid van BC 1935. We moesten direct aan de bak. Er was nl. ter afsluiting van het reguliere bridgeseizoen een viertallen wedstrijdje georganiseerd en we vormden een viertal nog een beginnend echtpaar. Wij waren als thuisbridgers zo groen als gras en het stadium van “de azen direct maar meenemen“ nog niet te boven. Het berekenen van  de scores  lieten we maar aan anderen over. Wat het bridgen betreft : onze leidraad was Culberson.  Restanten daarvan    zijn nu nog in mijn bieden terug te vinden. Dat we onze denksport serieus namen blijkt wel uit het feit dat we thuis oefenden. Allebei 13 kaarten en dan maar kijken wat wij hadden kunnen bieden. De resterende 2 x 13 kaarten speelden maar een betrekkelijke rol. Ondanks  het feit dat het een primitieve  bedoening was leverde deze oefening toch zijn nut op.

En zo kwamen er herinneringen los…

Tot slot wil ik de club nogmaals hartelijk bedanken voor de plaquette!

Max Aardema          

Assen, 1 oktober 2020

Een stukje historie van onze club opgeschreven in 2005 door…Max Aardema. Klik hier.