Kerstdrives 2015

Afgelopen week hebben we het bridgejaar in Assen afgesloten met 2 Kerstdrives. Bij die drives hebben we stil gestaan bij beëindigen van de “lief en leed”-activiteiten van Tallie, Lammy en Annie. Zij hebben dat met grote toeweiding de afgelopen jaren verzorgd.

Tallie Zondag
Klaas Middelburg bedankt Tallie Zondag met bloemen.
Lammy Veldman en Annie Wessels
Bloemen voor Lammy Veldman en Annie Wessels.
Albert en Harm
V.l.n.r. Albert, Harm en Gerard Arling (Jan was er net even niet).
Jeanette en Geke
Jeanette en Geke.
Bert en Hilde
Woontheater De Eclips: Bert, Hilde van der Veen en Henk Slagmolen.
Cursisten
De Hertenkamp: Gezellig dat onze cursisten er ook waren.

Tallie heeft zich (samen met Ina †) jaren lang ingezet voor de dinsdagavondafdeling. Lammy en Annie werden bedankt door Rob Bos voor hun activiteiten voor de maandagmiddagafdeling.
Zoals jaarlijks gebruikelijk is, werden de mensen achter de bar bedankt met een presentje. In woontheater De Eclips (het is toch een bijzondere leuke ervaring om in een winkel te bridgen) werden we maandag gastvrij onthaald door Bert en Hilde van der Veen. Tsja er werd natuurlijk ook gebridged. De lijnen waren allemaal gemixed samengesteld voor een topintegrale uitslag. Het waren gezellige drives. Voor meer foto’s klik hier.

Assen35 koopt dupliceermachine

Gisterenavond zijn in een extra Algemene Ledenvergadering alle aanwezige leden akkoord gegaan met het “Voorstel aanschaf dupliceermachine” zoals door het bestuur was ingebracht.

Het gebruik van de dupliceermachine heeft volgende voordelen:

De nieuwe dupliceermachine
De dupliceermachine die nu besteld is.

 1. De spelverdelingen komen op de uitslagenpagina op de website beschikbaar. Dit biedt
  alle leden, van beginnende tot vergevorderde bridger, de mogelijkheid om de door hen
  gespeelde spellen te analyseren, ervan te leren en zo hun spelpeil te verbeteren.
 2. Computergeschudde spellen zijn doorgaans beter geschud dan handmatig, omdat
  mensen wel eens wat (te) gemakzuchtig zijn met het schudden.
 3. Je hoeft niet te schudden bij de start van de eerste ronde.
 4. Je kan in alle lijnen dezelfde spellen spelen.
 5. Voor bridgecursussen, die wij regelmatig organiseren, zijn gedupliceerde spellen een
  belangrijk hulpmiddel voor de docent en de cursisten.

De dupliceermachine zal bediend worden door vrijwilligers van de club voor het gereed maken van de spellen voor de dinsdagavond en (nu ook) voor de maandagmiddag. Ook andere clubs kunnen de spellen bij ons (tegen een geringe vergoeding) laten dupliceren.

Uitleg Ranking

Assen35 heeft enkele jaren (2012-2014) op dinsdagavond met het nieuwe rankingsysteem gespeeld. Helaas hebben we hier afscheid van moeten nemen omdat het elke week veel werk was om de verschillende spreadsheets hiervoor te vullen. Dit probleem is opgelost omdat er nu software beschikbaar is die dit allemaal automatiseert. Steeds meer clubs gaan er toe over deze software te gebruiken.
In het kort de voordelen van dit systeem:

 • Altijd volle lijnen (minimaal 6 tafels, evt. lijn minder)
 • Eerlijke verdeling stilzits over de lijnen
 • Wekelijkse sterktestand is écht (geen onzuivere promoties/degradaties vanwege groot aantal vervangende scores)

Over dit systeem staat op deze website de nodige informatie onder het tabblad Technische Info/Ranking. Zie ook het filmpje van BC Zwaanshoek (klik hier).