Een mooi lustrumfeest

Wat is belanrijker: het spel of de knikkers? Zaterdag beleefden we in de gevangenis van Veenhuizen een gezellig en waardig lustrumfeest. Omdat we “maar” 3 spellen per ronde van een half uur speelden was er voldoende ruimte voor social talk. Door deze ontspannen sfeer werden er hier en daar gewaagde biedingen gedaan… Tijdens het feest werden er toespraken gehouden door de kersverse voorzitter van Assen35 Gerard Arling, Hans Hoek voorzitter van het District Drenthe van de Nederlandse Bridge Bond, Frans Musters van de lustrumcommissie en een dankwoordje van René van der Heijden. Bijzonder plezierig was dat we beide ereleden Max Aardema (was helaas slechts kort aanwezig) en Dick Piket in ons midden hadden. We kijken terug op een geslaagd lustrumfeest.

foto's gemaakt door Wim Ganzevles
Met 130 lustrumfeestbezoekers en dan toch knus bridgen.

foto's gemaakt door Arnold Baron
Huldiging van de lustrumcommissie. V.l.n.r. Frans Musters, Tom Schulte, Wim Ganzevles, Joke Hogeman en Trijnie Martijn.

Voor meer foto’s klik hier.

Dick Piket erelid

Dick neemt uit handen van de zojuist gekozen nieuwe voorzitter Gerard Arling de oorkonde van het erelidmaatschap in ontvangst onder toezicht van Rob Bos.
Dick Piket is gisterenavond door de Algemene Vergadering benoemd tot erelid. Geheel onverwacht werden Dick en Hillie verzocht de vergadering te verlaten. Na het verlaten van de zaal roemde Gerard Arling en Henk Slagmolen de verdienste van Dick voor de club. De Algemene Ledenvergadering nam per acclamatie het voorstel aan om Dick “als erkenning voor zijn geslaagde initiatief tot het fuseren van drie bridgeclubs in Assen tot één robuuste club, waardoor het bridgen in de Drentse hoofdstad weer op de kaart staat, en voor de inspirerende en vastberaden wijze waarop hij leiding heeft gegeven aan dit proces” te benoemend tot erelid. Dick en Hillie werden weer tot de ALV toegelaten, Hillie kreeg bloemen waarna Henk Slagmolen Dick uitgebreid toesprak en hem bedankte voor zijn inzet voor de club.
Zoals hierboven gemeld is in de ALV besloten Gerard Arling tot voorzitter te benoemen. Tevens werd Jan Böhm gekozen tot nieuw bestuurslid. Hij gaat de functie van penningmeester vervullen.