In Memoriam Frits Wolda

Op 18 augustus is Frits Wolda overleden op 80-jarige leeftijd.
Frits was vele jaren lid van BC35 en op grond van zijn activiteiten daar tot lid van verdienste benoemd. Hij was actief als bridgeleraar en sommige, huidige leden van Assen35 hebben nog tot zijn bridgeleerlingen behoord.
Hij was een groot deel van zijn leven de Mister Bridge van de provincie Drenthe (1969-1994) en werd door het District Drenthe van de NBB benoemd tot erelid. In hetzelde jaar (1994) werd hij lid van verdienste van de Nederlandse Bridgebond.
Hij vervulde talloze bestuursfuncties, was districtcompetitieleider en verzorgde de opleiding tot wedstrijdleider.

Nieuw afmeldformulier

Op de website is een nieuw afmeldformulier geplaatst. Het lijkt veel op het oude formulier. Een belangrijk verschil is dat u, om het hele formulier in te vullen op een knop moet klikken waarop staat Doorgaan. Niet alle gegevens kunnen namelijk op 1 bladzijde.
Dit nieuwe formulier (gratis google software) heeft de volgende voordelen in vergelijking met het oude formulier:

  1. De gegevens van het ingevulde formulier worden direct, zonder tussenkomst, naar een afmeldingslijst geschreven. Bij het oude formulier was het nodig dat iemand van de TC de afmeldingsgegevens overbracht naar een presentielijst. Bij elk menselijk handelen is er een kans op fouten. Dat gebeurde dus ook met de oude methode.
  2. U (en uw bridgepartner) krijgt net zoals bij het oude formulier een bevestiging per e-mail. De gegevens van het formulier, die direct naar een afmeldingslijst worden gestuurd, gaan niet per e-mail. D.w.z. dat we geen last hebben dat deze gegevens niet aankomen (spammap e.d.).
  3. Uit de afmeldingslijst wordt vervolgens automatisch een lijst (zowel voor de maandagmiddag als voor de dinsdagavond) gemaakt die de namen bevat van beschikbare bridgers. U en uw partner komt daar op te staan wanneer u aangegeven hebt dat u of uw bridgepartner niet komt en dat u of uw bridgepartner toch graag met een ander lid van Assen35 wil spelen. Deze lijst heet beschikbare bridgers. In deze lijst is de naam van degene van het bridgepaar die niet kan bridgen rood gekleurd. Deze lijst kunt u inzien en u kunt zelf dan iemand kiezen waarmee u zou willen bridgen. Het telefoonnummer staat achter de naam. U belt gewoon op om af te spreken samen te gaan bridgen. Indien de afspraak lukt vult u (of uw nieuwe tijdelijke bridgepartner) opnieuw het afmeldformulier in. U vult in dat u wel komt bridgen en uw (vaste) bridgepartner niet. Verder vult u in dat u zelf een partner regelt. Voorts vult u de naam van uw tijdelijke bridgepartner in. Dit betekent dat de TC dit koppelwerk niet meer hoeft te doen. U kunt dat nu zelf.

Kortom met dit unieke afmeldingsformulier (wordt op deze wijze door – nog – geen enkele bridgeclub in Nederland toegepast!) zullen minder fouten gemaakt worden en het bespaart werk van vrijwilligers van onze club!