Resultaten enquête

enquete_2014Afgelopen maandag en dinsdag is er een enquête gehouden onder de leden van Assen35. De resultaten van de enquête zijn te vinden onder de pagina Alleen voor Leden. Of klik hier.
Zoals afgesproken in de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering van 3 september 2013 zijn er een aantal vragen gesteld over het concept beleidsplan. Uit de beantwoording blijkt dat de leden massaal achter het beleidsplan staan, zodat het in de eerst komende ALV aangenomen kan worden. Statistisch is de conclusie dat die vragen te weinig discrimineren en daarom “slechte” vragen zijn (“open deur” vragen). Wij hadden hier al rekening mee gehouden, maar vonden het belangrijk om, naast instemming voor het beleidsplan, dit onderwerp op deze wijze uitdrukkelijk onder de aandacht van de leden te brengen.
De enquête was verder een middel om opmerkingen te maken en suggesties te doen. Het bestuur zal hieraan nog de nodige aandacht geven. Klik hiernaast op de enquête om deze vergroot weer te geven.