Gerenoveerde zaal Hertenkamp

Sinds gisteren bridgen wij op dinsdagavond in de grondig verbouwde Salvador Dali zaal. Ondanks het feit dat de meeste Dali kenmerken verdwenen zijn is de zaal een geweldige verbetering.

De verbouwing betrof een geheel vernieuwde en verlaagde vloer, het toneel is bij de zaal getrokken, de achterwand is voorzien van een groot raam. Wanneer je de zaal binnenkomt heb je een soort voor-zaaltje met nieuwe bar. Wanneer de nood aan de man komt kunnen in het voor-zaaltje ook nog bridgetafels inrichten. Met de mooie kantine van Achilles heeft Assen35 nu erg fraaie en gezellige bridge gelegenheden. Voor meer foto’s klik op de foto hiernaast, maar zie ook onder de pagina Club Info de subpagina Organisatie of klik hier

Bridgeseizoen gestart

Eergisteren is Assen35 het competitieseizoen begonnen in de kantine van het Achilles stadion. De kersverse nieuwe afdeling is ontstaan uit de voormalige bridgeclub ABC2010. Behalve de leden van deze club zijn er vele leden bijgekomen. Met een bijna volle zaal werd gezellig gebridged. Volgende week start een plaatsingscompetitie van 5 weken, daarna worden de competitielijnen ingedeeld.
Gisteren vond de Algemene Ledenvergadering van Assen35 in de Hertenkamp plaats. De zaal waar normaal gebridged wordt, wordt ingrijpend verbouwd. De vergadering vond plaats in een wat kleinere zaal, reden waarom er na afloop niet gebridged kon worden. Des-al-niet-te-min waren bijna 100 leden naar de ALV gekomen. Door de fusie vorig jaar en het toetreden van ABC2010 tot Assen35 is het ledenaantal fors gegroeid. Er zijn vele nieuwe leden (ook beginnende bridgers) bijgekomen. Hiermee is Assen35 in een keer bijna de grootste bridgeclub van Drenthe geworden. Het aantal leden bedraagt nu 216.

Christa van Leersum al 25 jaar lid.
Christa van Leersum al 25 jaar lid.

In de ALV is besloten om (als proef) op dinsdagavond de laatste speelronde niet meer als verplicht te beschouwen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan leden die ’s morgens vroeg naar hun werk of opleiding moeten en de wat oudere spelers die op het eind van de avond wat vermoeid geraken. Dit is een nieuw idee, waarmee we proberen het bridgen aantrekkelijker te maken voor mensen in Assen e.o. Het belangrijkste agenda punt was het concept beleidsplan. Dit gaat over de toekomst van onze vereniging: wat voor een club willen we zijn? Door de leden werden tal van goede aanvullende opmerkingen gemaakt. Komend jaar zal hier nog verder over gesproken worden.
Door het succes van afgelopen jaar wordt het vast weer een fantastisch bridgejaar bij Assen35.