Netty de Bruyn in het zonnetje gezet


In 1983 stond Netty als eerste secretaris in het bestuur aan de wieg van The Fouraces. Omdat ze met haar partner bij een andere bridgeclub gaat spelen vond het bestuur dat ze toch als lid van Assen35 tot 1 juni a.s. even in het zonnetje gezet moest worden. Henk Slagmolen en Rob Bos brachten haar namens het bestuur een bloemetje en het NBB speldje. Het was voor Netty een verrassing. Wanneer het mogelijk is om 5 ronden te spelen in het nieuwe seizoen is er misschien toch een kansje dat Netty weer bij Assen35 komt spelen….

‘s Avonds bridgen en toch op tijd in bed…

Een van de zaken die het bestuur van Assen35 doet is nadenken over hoe onze club ook over 10 jaar nog een gezellige, robuuste club is. Om dit te bereiken is flexibiliteit een sleutelfactor, net als in veel andere geledingen van de hedendaagse samenleving.

Bij het begin van de nieuwe club in september 2012 is een nieuwe   competitie-opzet geïntroduceerd, met als belangrijk element dat bij promotie/degradatie alleen nog maar naar écht behaalde scores wordt gekeken. Vervangende scores zijn niet meer nodig. Leden die om wat voor redenen dan ook verhinderd zijn worden hierdoor niet meer ‘gestraft’ met een slechte vervangende score of in het ergste geval zelfs met degradatie. Het bestuur hoopt dat deze nieuwe competitievorm intussen ingeburgerd is en dat de leden het prettig vinden dat afzeggen geen consequenties meer heeft voor hun indeling qua sterkte bij onze competitiezittingen.

Het bestuur is voornemens om in het nieuwe seizoen, dus per september 2013, de flexibiliteit verder te vergroten. Zoals de voorzitter op de zitting van 23 april j.l. heeft aangekondigd, heeft een paar dan de mogelijkheid om een ronde (de laatste) minder te spelen. vroeg_wakker_wordenDeze mogelijkheid willen wij aan alle leden bieden die op dinsdagavond komen bridgen.  Indien men hiervan gebruik wil maken moet dit vooraf aangegeven worden. Per week kan hiervoor gekozen worden. Voor sommigen is een laatste ronde net iets te veel, er zijn ook leden die ‘s morgens vroeg aan het werk gaan waarvoor dit een uitkomst kan zijn. Wij hopen echter ook dat we hiermee meer (jonge) leden kunnen aantrekken. Aanwas van jonge leden is belangrijk in verband met de continuïteit van de vereniging op termijn!. Tijdens de komende ALV zal voorgesteld worden om deze keuzemogelijkheid tot einde 2013 te bieden waarna we de resultaten zullen evalueren.