Resultaten enquête

enqueteformulier

Het is bijna een half jaar geleden dat we gefuseerd zijn. Als bestuur willen we weten of we goed op weg zijn. Reden om onze leden te vragen hoe zij vinden dat het nu gaat. Op dinsdagavond 8 januari hebben we de aanwezige leden 11 enquête vragen voorgelegd. Er zijn ruim 100 formulieren ingevuld. De resultaten geven aan dat we als vereniging op de goede weg zijn. Over een aantal zaken zal het Bestuur zich uiteraard nog beraden. U kunt de resultaten zien onder de pagina Alleen voor Leden of door te klikken op het enquête-formulier hiernaast.

Het Bestuur van Assen35

Assen35 ondersteunt Hospice benefiet-drive

Door het beschikbaar stellen van bridgematerialen maakt Assen35 de Hospice-benefiet-drive op 9 maart mede mogelijk.
De drive wordt gehouden bij van der Valk in Assen, aanvang 10.30 uur.
De kosten bedragen € 49,- per paar (inclusief lunch).
U kunt zich uiterlijk 1 maart 2013 opgeven door overboeking van het inschrijfgeld op rekening 4917168 van Stichting Vrienden van het Hospice Noord- en Midden-Drenthe te Assen, onder vermelding van uw speelsterkte. U ontvangt een bevestiging.

Voor nadere informatie klik hier voor de flyer.

Behalve dat u een gezellige bridgedag heeft, ondersteunt u ook het hospice in Assen. Voor nadere informatie over het hospice klik hier voor de website.