Uitleg competitiestand

Op dinsdagavond 20 november heeft Henk Slagmolen een uitleg gegeven over de precieze werking van de nieuwe competitievorm:

 • Na elke zitting krijgt elk paar competitiepunten die afhankelijk zijn van de rangorde van de zittingsuitslag. Deze rangorde wordt bepaald door het behaalde percentage. Het percentage zelf speelt verder echter geen rol.
 • Voor de toekenning van competitiepunten worden de tabellen gebruikt zoals die proefondervindelijk ontwikkeld zijn door BC Jump’85 uit Lochem (Gld.). Deze tabellen staan op de website (zie pagina Technische Info/Uitleg nieuwe competitie of klik hier), maar zijn ook te vinden op het prikbord met de uitslagen in de speelzaal van de Hertenkamp.
 • De competitiestand wordt bepaald door het gemiddelde van de laatste 5 behaalde scores van competitiepunten. Wanneer deze scores behaald zijn doet niet ter zake. Het kunnen bijv. de laatste 5 behaalde scores zijn van een paar dat 1x per twee weken speelt. Of van een paar dat bijv. twee maanden afwezig was.
  Er bestaan geen vervangende scores in deze competitievorm. Als een paar niet komt blijven de laatste 5 behaalde scores gewoon staan. Er is dus geen straf op wegblijven. En dat is misschien wel de belangrijkste reden voor de nieuwe competitievorm: dat we de club ook aantrekkelijk maken voor nieuwe leden die om wat voor redenen dan ook niet altijd kunnen spelen op dinsdagavond. Dat type leden is de afgelopen jaren gegroeid in aantal en dit zal  naar verwachting in de toekomst steeds verder doorzetten.
 • Na afloop van een zitting wordt het nieuwe gemiddeld aantal behaalde competitiepunten bepaald door het verschil tussen de oudste score (die niet langer meetelt) en de nieuwste score van competitiepunten.
  Behaalt een paar een nieuwe score die hoger is dan de oudste score, dan gaat het gemiddelde ook omhoog, is de nieuwste score lager dan de oudste score, dan zal het gemiddelde dus ook omlaag gaan.
 • Kijk dus voor elke wedstrijd op het prikbord wat je oudste score is. Dat maakt de avond spannender!!! Is die oudste score n.l. een relatief hoge score, dan zul je die avond flink je best moeten doen om te voorkomen dat je gemiddelde naar beneden gaat. Is de oudste score een relatief lage score, dan heb je een goede kans om flink te stijgen in de competitiestand als je een goed zittingsresultaat behaalt.
 • Je nieuwe gemiddeld aantal competitiepunten wordt verder ook bepaald door de prestaties van de paren die ongeveer het zelfde gemiddeld aantal competitiepunten hebben. Presteren zij goed en gaat hun gemiddelde omhoog, dan kan het zijn dat jouw paar daardoor daalt in de competitiestand, als je eigen gemiddelde gelijk blijft of daalt.
 • Omdat het er in de nieuwe competitievorm niet toe doet wanneer de laatste vijf scores van elk paar precies behaald zijn, vindt na elke zitting promotie en degradatie plaats (dat kan niet anders).
  Het is natuurlijk jammer als je als paar een keer degradeert. Aan de andere kant, als je het goed doet kun je ook meteen de volgende keer weer ‘terug’ promoveren.

Prologatie titel Bartjedrive-kampioen

De jarenlange traditie van de Bartjedrive vond nu voor het eerst plaats onder de vlag van Assen35. Opnieuw hebben vader en zoon Schipper de eerste plaats veroverd van de Bartjedrive. In twee lijnen werden er 9 x 3 spellen gespeeld. Met 28 paren was de bezetting even groot als vorig jaar. Het was een sportieve en plezierige middag, die uiteraard volgend jaar opnieuw georganiseerd zal worden.

De winnaars in de categorie wedstrijdbridgers: Niek en Kees Schipper.
De winnaars in de categorie recreatiebridgers: Doelatie van Rooijen en Henriëtte Dijkstra.
Bartjes en Bruine Bonen…
Bartjes en Bruine Bonen…
Onder toezicht van de organisatie (Henk Santing)…
Onder toezicht van de organisatie (Henk Santing)…
Er werd serieus gebridged en bovendien was het gezellig.
Er werd serieus gebridged en bovendien was het gezellig.
De wedstrijdleider (Henk Slagmolen) controleert en corrigeert.
De wedstrijdleider (Henk Slagmolen) controleert en corrigeert.

Extra uitleg Ranking

We merken dat er nog vragen leven over het tot stand komen van de competitieranglijst. Henk Slagmolen zal daarom op 20 november a.s. om 19.00 een extra uitleg geven van het tot stand komen van de competitieranglijst en ook waarom er per week (voor het gevoel) nogal wat grotere verschuivingen zijn. Deze uitleg zal plaats vinden in de zaal (bij podium) van de Hertenkamp.