Fusie definitief afgerond

Gisteren is door ondertekening van de fusieakte bij de notaris het fusieproces tot afronding gekomen. Dit betekent officieel dat Fouraces nu niet meer bestaat, dat BC35 verder gaat onder de naam Bridgeclub Assen 1935 met aangepaste statuten. De eigendommen en de leden zijn overgegaan naar Assen35. U kunt de akte inzien onder de pagina Alleen voor Leden. Tevens vindt u daar al de notulen van de ALV van 4 september j.l. Het benoemde Lid van Verdienste Nils Honhoff heeft een reactie gegeven op zijn benoeming (zie elders op de website). Op 6 september is een afvaardiging bij Max Aardema op bezoek geweest om hem de oorkonde behorend bij het erelidmaatschap te overhandigen. Ook zijn reactie kunt u lezen onder de rubriek Recente reacties.

Op bezoek bij de notaris.
Op bezoek bij de notaris.
Oorkonde voor Max.
Oorkonde voor Max.

Assen35 is begonnen!

Onder grote belangstelling van de leden is op 4 september de fusie van Asserbridgeclub “The Fouraces” en “Bridgeclub 1935”  met algemene stemmen goedgekeurd. Tevens zijn alle voorstellen (o.a. nieuwe statuten, huishoudelijkreglement, begroting en wedstrijdreglement) geaccordeerd.
Harry Smeltekop en Nils Honhoff werden benoemd tot Lid van Verdienste, Niek Schipper en Max Aardema werden benoemd tot Erelid. Op 11 september zal de eerste competitie-avond  starten, waarbij in 4 volle lijnen gespeeld gaat worden. Door goedkeuring van de begroting kan ook direct door middel van nieuwe geavanceerde bridgemates de scores, kaartverdeling en uitkomst-kaart ingevoerd worden.

Harry Smeltekop benoemd tot Lid van Verdienste.
Harry Smeltekop benoemd tot Lid van Verdienste.
Niek Schipper benoemd tot Erelid.
Niek Schipper benoemd tot Erelid.