Systeemkaart

Jouw tegenstanders hebben er recht op de afspraken die je met je partner heeft gemaakt tot in details te weten. Dat geldt zowel de biedafspraken als de afspraken bij het tegenspel: uitkomsten en (andere) signalen. Je zult meestal niet alle gemaakte afspraken kunnen vermelden. Dat hoeft ook niet. De bedoeling van de systeemkaart is dat de tegenstanders snel een overzicht krijgen van de belangrijkste afspraken.

Je kunt kiezen uit 2 systeemkaarten:

 1. Klik hier voor het downloaden van een blanco systeemkaart. Daarna afdrukken en met de pen invullen.
 2. Klik hier voor downloaden Excel bestand. Na downloaden, openen, met de PC invullen en daarna afdrukken.

INSTRUCTIE VOOR HET INVULLEN VAN DE SYSTEEMKAART

Algemene opmerkingen

Gebruik alleen namen van conventies als de conventie algemeen bekend is. Veel bridgeconventies kunt u vinden op deze website door hier te klikken. Wanneer er meerdere versies van een conventie in omloop zijn is een verdere uitleg van de gehanteerde afspraak vereist. Het is de bedoeling dat je de basisafspraken opschrijft, niet allerlei uitzonderingen. Als er bijvoorbeeld heel zelden een zwakke twee met een 5-kaart wordt geopend, moet je niet vermelden dat zo’n opening normaal is. Eventueel kunt je 6+ (zelden 5) noteren. Een psyche is een bewust gedane, sterk van je afspraken afwijkende bieding die je partner net zo verrast als je tegenstanders. ‘Psyches mogelijk’ en dergelijke formuleringen om je in te dekken tegen vergissingen horen niet op de systeemkaart thuis.

Het invullen van de voorkant

 1. Namen en NBB-lidnummer

Dit behoeft geen uitleg.

 1. Basissysteem

Verreweg de meeste gebruikers spelen Acol of Biedermeijer eventueel met de toevoeging groen, blauw of rood. Voor deze drie Biedermeijerversies zijn ook speciale voorgedrukte systeemkaarten beschikbaar. Speel je een ander systeem, gebruik dan de grote systeemkaart als je veel afspraken hanteert die een verdere toelichting vereisen.

 1. 1-openingen

De puntengrens onder ‘Vanaf’ geeft een globale indicatie gebaseerd op normale handverdelingen. Als je met extreme verdelingen wel eens op 10 punten opent maar gewoonlijk minstens 12 punten hebt kun je onder vanaf gewoon 12 invullen. Daarnaast moet de minimale lengte van de kleur die je op één hoogte biedt worden vermeld. Begrippen als “voorbereidende klaver” moet je niet gebruiken. De antwoorden van de partner op de opening betreffen die situatie waarin de tegenstander niet tussenbiedt. Als het 1SA antwoord met een 4-kaart harten of schoppen kan geschieden moet dit worden vermeld. Als op 1 K het antwoord van 2 K, of op 1 R het antwoord van 2 R, forcing is moet dit worden vermeld. Dat geldt ook voor forcing SA-antwoorden na een opening van 1 H of 1 S.

 1. 1 SA-openingen

Natuurlijk de puntenrange aangeven. Als de verdeling volgens afspraak onevenwichtig kan zijn (een kleine singleton of 6-kaart in een lage kleur) moet dat worden aangegeven. Als je Stayman en (Jacoby) transfers speelt moet je ook aangeven wat de antwoorden van 2 S t/m 3 S op 1 SA betekenen.

Het invullen van de achterkant

 1. Twee openingen

Als 2 R multi is omschrijven welke mogelijkheden er zijn. Aangeven welke openingen en antwoorden M.F. (manche-forcing) en S.F. (semi-forcing) zijn. Als de zwakke twee op boer-zesde mag worden geboden dient dat zeker vermeld te worden. Ook regelmatige afwijkingen met 5- of 7-kaarten op de kaart zetten. Bij de antwoorden op 2SA conventies als Niemeijer vermelden.

 1. Overige opmerkingen

Geef aan wat je stijl is met betrekking tot preëmptieve biedingen. Als 3 K / 3 R ten minste twee tophonneurs zevende belooft moet je dat vermelden. Als een gambling 3SA-opening ook met AHV-zevende in de hoge kleuren mogelijk is geldt dat ook. Het is niet nodig elke opening te noemen, alleen bij bijzonderheden is melding voorgeschreven.

 1. Slemconventies

Vermeld hier zaken als splinterbiedingen, stijl van controlebiedingen, de gebruikte variant van azen vragen, al of niet gestroomlijnd heren vragen etc.

 1. Na tussenbiedingen

Geef aan of je het negatief doublet speelt, tot welk niveau en welke lengte het belooft. Vermeld in welke situaties nieuwe kleuren op twee niveau forcing of niet forcing zijn.

 1. Volgbiedingen

Vermeld de betekenis van sprong volgbiedingen: intermediate, preëmptief, sterk of conventioneel. De benaming Ghestem voor tweekleuren spellen houdt in: 2SA de laagste twee, 3 S de hoogste twee en het cuebid voor de uiterste twee; als je het anders speelt de gebruikte variant op de systeemkaart vermelden. Als het informatiedoublet met de juiste distributie op minder dan een opening kan dit aangeven. Als strenge eisen aan de niet geboden (hoge) kleuren worden gesteld (in lengte) idem. Ook aangeven wat de stijl is met betrekking tot volgbiedingen indien deze openingskracht beloven dan wel ontkennen. Natuurlijk moet elke gehanteerde conventie vermeld worden, het liefst met een korte uitleg. Niet iedereen beheerst DONT of Multi-Landy. Indien het doublet of het 1SA bod in de vierde hand na één in een kleur pas-pas een andere betekenis krijgen dit hier vermelden, eventueel verwijzen naar “overige conventies”. Bij de verdediging tegen preëmptieve openingen aangeven wat doublet betekent (take-out, optioneel, straf) en eventuele conventies vermelden.

 1. Overige conventies

Hier vermeld je bijvoorbeeld de vierde kleur conventie, long/short/help suit trials, het hoogste niveau voor het teruggekaatste doublet, eventuele competitieve en nog andere doubletten.

 1. Uitkomsten

Ruimte voor een omschrijving van de algemene benadering, zoals hoe lager hoe beter, vierde van boven, derde/vijfde van boven; hoogste van een serie enz. Er onder staan een aantal gevallen genoemd waarbij je gevraagd wordt de uitkomst aan te geven. Opnieuw geldt dat je tegenstanders er recht op hebben die informatie te krijgen! Het is eigenlijk nooit goed om niets aan te geven, omdat met de partner dat soort afspraken niet gemaakt zijn. Zelfs als dat zo is, heb je toch gewoontes ontwikkeld en daar houdt je partner rekening mee. Dit behoort de tegenpartij dus ook te weten. Let op dat uitkomsten tegen kleurcontracten af kunnen wijken (ook in notatie) van SA-contracten. Als de uitkomst in een geboden kleur van de partner anders is dan in een niet geboden kleur, dan ook dit meedelen.

 1. Signalen

Ook hier onderscheid tussen kleur en SA. In het algemeen is het voldoende aan te geven dat bijvoorbeeld hoog afwijzend is, de conclusie ligt voor de hand. Datzelfde geldt voor hoog-laag is even. Hieronder twee voorbeelden voor het invullen van dit onderdeel.

Voorbeeld 1

Kleur                                     SA

voorspelen partner  hoog; aanmoedigend

voorpelen leider      hoog-laag: even

bij niet bekennen    hoog; aanmoedigend         Revolving discards

Voorbeeld 2

voorspelen partner  Romeins: oneven, aanmoedigend

voorspelen leider    laag-hoog: even

bij niet bekennen    Lavinthal

Als bij een kleurenspel een andere afspraak geldt dan bij SA is het goed een scheiding aan te brengen (zie voorbeeld 1 bij niet bekennen).

Als Lavinthal alleen in bijzondere situaties gespeeld wordt moet dat niet in het schema vermeld worden maar bij “bijzondere signalen”. Gebruik het schema dus alleen voor die signalen die normaal in het tegenspel zijn.Jouw tegenstanders hebben er recht op de afspraken die je met je partner heeft gemaakt tot in details te weten. Dat geldt zowel de biedafspraken als de afspraken bij het tegenspel: uitkomsten en (andere) signalen. Je zult meestal niet alle gemaakte afspraken kunnen vermelden. Dat hoeft ook niet. De bedoeling van de systeemkaart is dat de tegenstanders snel een overzicht krijgen van de belangrijkste afspraken.