Assen35 is begonnen!

Onder grote belangstelling van de leden is op 4 september de fusie van Asserbridgeclub “The Fouraces” en “Bridgeclub 1935”  met algemene stemmen goedgekeurd. Tevens zijn alle voorstellen (o.a. nieuwe statuten, huishoudelijkreglement, begroting en wedstrijdreglement) geaccordeerd.
Harry Smeltekop en Nils Honhoff werden benoemd tot Lid van Verdienste, Niek Schipper en Max Aardema werden benoemd tot Erelid. Op 11 september zal de eerste competitie-avond  starten, waarbij in 4 volle lijnen gespeeld gaat worden. Door goedkeuring van de begroting kan ook direct door middel van nieuwe geavanceerde bridgemates de scores, kaartverdeling en uitkomst-kaart ingevoerd worden.

Harry Smeltekop benoemd tot Lid van Verdienste.
Harry Smeltekop benoemd tot Lid van Verdienste.
Niek Schipper benoemd tot Erelid.
Niek Schipper benoemd tot Erelid.

Geboren

Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van Bridgeclub Assen 1935, we noemen haar Assen35.
Na een inspannende bevalling ziet Assen35 er erg gezond uit.  Zij weegt ruim 130 leden.
Bezoektijden: na 4 september elke dinsdagavond om 19.30  uur.

Fusiepartners Fouraces en BC35

Nieuwe website

Bij het ontstaan van een nieuwe vereniging hoort ook een nieuwe website. Natuurlijk zit er enige gelijkenis in met www.fouraces.nl (hoe kan het ook anders…), maar er zijn vele nieuwe dingen. Meer interactief (diverse formulieren). Ga maar op ontdekkingstocht door de website en reageer!