Leden in het nieuws

Zoals bekend heeft ons bestuurslid en voorzitter van de Technische Commissie Henk Slagmolen Bridgeschool Assen opgericht. Hij heeft onlangs een artikel hierover gepubliceerd in het blad Bridge van de Nederlandse Bridgebond. Een speciale uitgave voor beginnende bridgers. Wanneer u dit artikel wilt lezen klik hiernaast op het bridgeblad.

NielsNils Honhoff is enige tijd geleden benoemd tot Lid van Verdienste van Assen35. Hij is zeer actief geweest als wedstrijdleider. Tegenwoordig bevaart hij de wereldzeeën. Hij hoopt over enige jaren de clubavonden weer regelmatig te bezoeken. Even was hij in Nederland en natuurlijk werd er gebridged. Maar ook een gelegenheid om de oorkonde officieel aan te bieden met een bijpassend cadeau

Computer- en/of handgeschudde spellen?

Op dinsdagavond 6 november is, naar aanleiding van een enquête afgesproken dat we in de A-lijn met computergeschudde spellen gaan spelen. Na 3 keer spelen met computergespeelde spellen zal er 1 keer met handgeschudde spellen gespeeld worden. Hierover is enige discussie ontstaan. Daarom willen wij wat nadere informatie hierover geven. Het blijkt dat wij met handmatig schudden, in onze onwetendheid, het niet echt goed doen! Weinig schudden (zo’n 2 à 3 keer) levert een te hoog aantal vlakke kaartverdeling op. Dat kan prettig zijn; weinig verrassingen dus weinig improviseren tijdens het bieden en uitspelen. Maar tegelijkertijd weinig uitdagend en dus ook weinig spel-verbeterend! Hoe moet het dan wel? Er zijn drie methoden voor schudden met de hand; “overhands” schudden, zoals vrijwel iedereen schudt, dit levert echter de vlakste kaartverdeling op; de “in-elkaar-schuif” techniek, d.w.z. de stapel kaarten ruwweg in tweeën delen en in elkaar schuiven levert al een veel beter resultaat op, maar beschadigt snel de kaarten en als derde en met het beste resultaat de “rits” techniek, ook hier de stapel in tweeën, de stapeltjes kops tegen elkaar houden en in elkaar laten ritsen. Moet je even voor oefenen maar dan werkt het ook het snelst! En hoeveel keer dan? Er is vastgesteld dat maar liefst zeven keer ritsen de statistisch meest verantwoorde kaartverdeling geeft. Dit is een stuk interessanter en uitdagender dan 1 of 2 keer schudden.

T.a.v. de keuze handschudden of computerschudden verwijzen wij naar het artikel van Ad Cosijn. Vervolgens is nog de vraag hoe goed schudden wij en hoe goed schudt het door ons gebruikte computerschudprogramma. Hierover hebben wij een analyse gemaakt. Beide artikelen kunt u  vinden onder de pagina Technische Info/Kaartverdelingen & Schudden.  Door te hier te klikken verschijn deze pagina direct.

Uitleg competitiestand

Op dinsdagavond 20 november heeft Henk Slagmolen een uitleg gegeven over de precieze werking van de nieuwe competitievorm:

 • Na elke zitting krijgt elk paar competitiepunten die afhankelijk zijn van de rangorde van de zittingsuitslag. Deze rangorde wordt bepaald door het behaalde percentage. Het percentage zelf speelt verder echter geen rol.
 • Voor de toekenning van competitiepunten worden de tabellen gebruikt zoals die proefondervindelijk ontwikkeld zijn door BC Jump’85 uit Lochem (Gld.). Deze tabellen staan op de website (zie pagina Technische Info/Uitleg nieuwe competitie of klik hier), maar zijn ook te vinden op het prikbord met de uitslagen in de speelzaal van de Hertenkamp.
 • De competitiestand wordt bepaald door het gemiddelde van de laatste 5 behaalde scores van competitiepunten. Wanneer deze scores behaald zijn doet niet ter zake. Het kunnen bijv. de laatste 5 behaalde scores zijn van een paar dat 1x per twee weken speelt. Of van een paar dat bijv. twee maanden afwezig was.
  Er bestaan geen vervangende scores in deze competitievorm. Als een paar niet komt blijven de laatste 5 behaalde scores gewoon staan. Er is dus geen straf op wegblijven. En dat is misschien wel de belangrijkste reden voor de nieuwe competitievorm: dat we de club ook aantrekkelijk maken voor nieuwe leden die om wat voor redenen dan ook niet altijd kunnen spelen op dinsdagavond. Dat type leden is de afgelopen jaren gegroeid in aantal en dit zal  naar verwachting in de toekomst steeds verder doorzetten.
 • Na afloop van een zitting wordt het nieuwe gemiddeld aantal behaalde competitiepunten bepaald door het verschil tussen de oudste score (die niet langer meetelt) en de nieuwste score van competitiepunten.
  Behaalt een paar een nieuwe score die hoger is dan de oudste score, dan gaat het gemiddelde ook omhoog, is de nieuwste score lager dan de oudste score, dan zal het gemiddelde dus ook omlaag gaan.
 • Kijk dus voor elke wedstrijd op het prikbord wat je oudste score is. Dat maakt de avond spannender!!! Is die oudste score n.l. een relatief hoge score, dan zul je die avond flink je best moeten doen om te voorkomen dat je gemiddelde naar beneden gaat. Is de oudste score een relatief lage score, dan heb je een goede kans om flink te stijgen in de competitiestand als je een goed zittingsresultaat behaalt.
 • Je nieuwe gemiddeld aantal competitiepunten wordt verder ook bepaald door de prestaties van de paren die ongeveer het zelfde gemiddeld aantal competitiepunten hebben. Presteren zij goed en gaat hun gemiddelde omhoog, dan kan het zijn dat jouw paar daardoor daalt in de competitiestand, als je eigen gemiddelde gelijk blijft of daalt.
 • Omdat het er in de nieuwe competitievorm niet toe doet wanneer de laatste vijf scores van elk paar precies behaald zijn, vindt na elke zitting promotie en degradatie plaats (dat kan niet anders).
  Het is natuurlijk jammer als je als paar een keer degradeert. Aan de andere kant, als je het goed doet kun je ook meteen de volgende keer weer ‘terug’ promoveren.

Prologatie titel Bartjedrive-kampioen

De jarenlange traditie van de Bartjedrive vond nu voor het eerst plaats onder de vlag van Assen35. Opnieuw hebben vader en zoon Schipper de eerste plaats veroverd van de Bartjedrive. In twee lijnen werden er 9 x 3 spellen gespeeld. Met 28 paren was de bezetting even groot als vorig jaar. Het was een sportieve en plezierige middag, die uiteraard volgend jaar opnieuw georganiseerd zal worden.

De winnaars in de categorie wedstrijdbridgers: Niek en Kees Schipper.
De winnaars in de categorie recreatiebridgers: Doelatie van Rooijen en Henriëtte Dijkstra.
Bartjes en Bruine Bonen…
Bartjes en Bruine Bonen…
Onder toezicht van de organisatie (Henk Santing)…
Onder toezicht van de organisatie (Henk Santing)…
Er werd serieus gebridged en bovendien was het gezellig.
Er werd serieus gebridged en bovendien was het gezellig.
De wedstrijdleider (Henk Slagmolen) controleert en corrigeert.
De wedstrijdleider (Henk Slagmolen) controleert en corrigeert.

Extra uitleg Ranking

We merken dat er nog vragen leven over het tot stand komen van de competitieranglijst. Henk Slagmolen zal daarom op 20 november a.s. om 19.00 een extra uitleg geven van het tot stand komen van de competitieranglijst en ook waarom er per week (voor het gevoel) nogal wat grotere verschuivingen zijn. Deze uitleg zal plaats vinden in de zaal (bij podium) van de Hertenkamp.

Bartjedrive

Op 4 november vindt de Bartjedrive plaats. Deze drive wordt voor het eerst onder de vlag van Assen35 georganiseerd. We hopen en verwachten dat veel leden met deze echte Drentse drive mee zullen doen. Maar natuurlijk zijn ook niet-leden van binnen en buiten Drenthe van harte welkom. We maken er een gezellig bridgefeest van! U kunt zich opgeven via:

 1. de website
 2. de intekenlijst op clubavond (alleen voor leden)
 3. e-mail sturen naar Marjan van Hintem  (e-mailadres: marianvhintem@gmail.com)
 4. bellen met Marjan van Hintem (06-22527135 ).

Fusie definitief afgerond

Gisteren is door ondertekening van de fusieakte bij de notaris het fusieproces tot afronding gekomen. Dit betekent officieel dat Fouraces nu niet meer bestaat, dat BC35 verder gaat onder de naam Bridgeclub Assen 1935 met aangepaste statuten. De eigendommen en de leden zijn overgegaan naar Assen35. U kunt de akte inzien onder de pagina Alleen voor Leden. Tevens vindt u daar al de notulen van de ALV van 4 september j.l. Het benoemde Lid van Verdienste Nils Honhoff heeft een reactie gegeven op zijn benoeming (zie elders op de website). Op 6 september is een afvaardiging bij Max Aardema op bezoek geweest om hem de oorkonde behorend bij het erelidmaatschap te overhandigen. Ook zijn reactie kunt u lezen onder de rubriek Recente reacties.

Op bezoek bij de notaris.
Op bezoek bij de notaris.
Oorkonde voor Max.
Oorkonde voor Max.