Inschrijving Ruitenboertoernooi geopend!

logo 5e RuitenboertoernooiWe gaan op dinsdagavond 5 maart a.s. voor het eerst als Assen35 meedoen met het Ruitenboertoernooi. Dit is een landelijk toernooi (topintegraal) dat uit 3 ronden bestaat. De eerste ronde spelen we alleen met onze leden gewoon op onze normale speelavond in de Hertenkamp. Je moet je daar wel voor inschrijven voor 28 februari 2013. Voor nadere informatie en inschrijving zie pagina Ruitenboertoernooi of klik op het plaatje  hiernaast.

Resultaten enquête

enqueteformulier

Het is bijna een half jaar geleden dat we gefuseerd zijn. Als bestuur willen we weten of we goed op weg zijn. Reden om onze leden te vragen hoe zij vinden dat het nu gaat. Op dinsdagavond 8 januari hebben we de aanwezige leden 11 enquête vragen voorgelegd. Er zijn ruim 100 formulieren ingevuld. De resultaten geven aan dat we als vereniging op de goede weg zijn. Over een aantal zaken zal het Bestuur zich uiteraard nog beraden. U kunt de resultaten zien onder de pagina Alleen voor Leden of door te klikken op het enquête-formulier hiernaast.

Het Bestuur van Assen35

Assen35 ondersteunt Hospice benefiet-drive

Door het beschikbaar stellen van bridgematerialen maakt Assen35 de Hospice-benefiet-drive op 9 maart mede mogelijk.
De drive wordt gehouden bij van der Valk in Assen, aanvang 10.30 uur.
De kosten bedragen € 49,- per paar (inclusief lunch).
U kunt zich uiterlijk 1 maart 2013 opgeven door overboeking van het inschrijfgeld op rekening 4917168 van Stichting Vrienden van het Hospice Noord- en Midden-Drenthe te Assen, onder vermelding van uw speelsterkte. U ontvangt een bevestiging.

Voor nadere informatie klik hier voor de flyer.

Behalve dat u een gezellige bridgedag heeft, ondersteunt u ook het hospice in Assen. Voor nadere informatie over het hospice klik hier voor de website.

Assen35 prominent in Bridge

Bridge

Zojuist op de deurmat gevallen: het laatste nummer van Bridge (nr.1 januari 2013). Op de cover wordt De kracht van fuseren gemeld. Op pagina 9 en 11 worden in het openingsartikel 1 + 1 = Bijna nooit 2 ervaringen weergegeven van enkele bridgeclubs met fuseren. Rob Bos wordt daarin geïnterviewd over de ervaringen van Assen35 (als uitzondering meer dan 2…). Natuurlijk kunt u dat artikel lezen in het blad zelf. U kunt het ook lezen door hiernaast te klikken op de cover van het blad.

Leden in het nieuws

Zoals bekend heeft ons bestuurslid en voorzitter van de Technische Commissie Henk Slagmolen Bridgeschool Assen opgericht. Hij heeft onlangs een artikel hierover gepubliceerd in het blad Bridge van de Nederlandse Bridgebond. Een speciale uitgave voor beginnende bridgers. Wanneer u dit artikel wilt lezen klik hiernaast op het bridgeblad.

NielsNils Honhoff is enige tijd geleden benoemd tot Lid van Verdienste van Assen35. Hij is zeer actief geweest als wedstrijdleider. Tegenwoordig bevaart hij de wereldzeeën. Hij hoopt over enige jaren de clubavonden weer regelmatig te bezoeken. Even was hij in Nederland en natuurlijk werd er gebridged. Maar ook een gelegenheid om de oorkonde officieel aan te bieden met een bijpassend cadeau

Computer- en/of handgeschudde spellen?

Op dinsdagavond 6 november is, naar aanleiding van een enquête afgesproken dat we in de A-lijn met computergeschudde spellen gaan spelen. Na 3 keer spelen met computergespeelde spellen zal er 1 keer met handgeschudde spellen gespeeld worden. Hierover is enige discussie ontstaan. Daarom willen wij wat nadere informatie hierover geven. Het blijkt dat wij met handmatig schudden, in onze onwetendheid, het niet echt goed doen! Weinig schudden (zo’n 2 à 3 keer) levert een te hoog aantal vlakke kaartverdeling op. Dat kan prettig zijn; weinig verrassingen dus weinig improviseren tijdens het bieden en uitspelen. Maar tegelijkertijd weinig uitdagend en dus ook weinig spel-verbeterend! Hoe moet het dan wel? Er zijn drie methoden voor schudden met de hand; “overhands” schudden, zoals vrijwel iedereen schudt, dit levert echter de vlakste kaartverdeling op; de “in-elkaar-schuif” techniek, d.w.z. de stapel kaarten ruwweg in tweeën delen en in elkaar schuiven levert al een veel beter resultaat op, maar beschadigt snel de kaarten en als derde en met het beste resultaat de “rits” techniek, ook hier de stapel in tweeën, de stapeltjes kops tegen elkaar houden en in elkaar laten ritsen. Moet je even voor oefenen maar dan werkt het ook het snelst! En hoeveel keer dan? Er is vastgesteld dat maar liefst zeven keer ritsen de statistisch meest verantwoorde kaartverdeling geeft. Dit is een stuk interessanter en uitdagender dan 1 of 2 keer schudden.

T.a.v. de keuze handschudden of computerschudden verwijzen wij naar het artikel van Ad Cosijn. Vervolgens is nog de vraag hoe goed schudden wij en hoe goed schudt het door ons gebruikte computerschudprogramma. Hierover hebben wij een analyse gemaakt. Beide artikelen kunt u  vinden onder de pagina Technische Info/Kaartverdelingen & Schudden.  Door te hier te klikken verschijn deze pagina direct.

Uitleg competitiestand

Op dinsdagavond 20 november heeft Henk Slagmolen een uitleg gegeven over de precieze werking van de nieuwe competitievorm:

 • Na elke zitting krijgt elk paar competitiepunten die afhankelijk zijn van de rangorde van de zittingsuitslag. Deze rangorde wordt bepaald door het behaalde percentage. Het percentage zelf speelt verder echter geen rol.
 • Voor de toekenning van competitiepunten worden de tabellen gebruikt zoals die proefondervindelijk ontwikkeld zijn door BC Jump’85 uit Lochem (Gld.). Deze tabellen staan op de website (zie pagina Technische Info/Uitleg nieuwe competitie of klik hier), maar zijn ook te vinden op het prikbord met de uitslagen in de speelzaal van de Hertenkamp.
 • De competitiestand wordt bepaald door het gemiddelde van de laatste 5 behaalde scores van competitiepunten. Wanneer deze scores behaald zijn doet niet ter zake. Het kunnen bijv. de laatste 5 behaalde scores zijn van een paar dat 1x per twee weken speelt. Of van een paar dat bijv. twee maanden afwezig was.
  Er bestaan geen vervangende scores in deze competitievorm. Als een paar niet komt blijven de laatste 5 behaalde scores gewoon staan. Er is dus geen straf op wegblijven. En dat is misschien wel de belangrijkste reden voor de nieuwe competitievorm: dat we de club ook aantrekkelijk maken voor nieuwe leden die om wat voor redenen dan ook niet altijd kunnen spelen op dinsdagavond. Dat type leden is de afgelopen jaren gegroeid in aantal en dit zal  naar verwachting in de toekomst steeds verder doorzetten.
 • Na afloop van een zitting wordt het nieuwe gemiddeld aantal behaalde competitiepunten bepaald door het verschil tussen de oudste score (die niet langer meetelt) en de nieuwste score van competitiepunten.
  Behaalt een paar een nieuwe score die hoger is dan de oudste score, dan gaat het gemiddelde ook omhoog, is de nieuwste score lager dan de oudste score, dan zal het gemiddelde dus ook omlaag gaan.
 • Kijk dus voor elke wedstrijd op het prikbord wat je oudste score is. Dat maakt de avond spannender!!! Is die oudste score n.l. een relatief hoge score, dan zul je die avond flink je best moeten doen om te voorkomen dat je gemiddelde naar beneden gaat. Is de oudste score een relatief lage score, dan heb je een goede kans om flink te stijgen in de competitiestand als je een goed zittingsresultaat behaalt.
 • Je nieuwe gemiddeld aantal competitiepunten wordt verder ook bepaald door de prestaties van de paren die ongeveer het zelfde gemiddeld aantal competitiepunten hebben. Presteren zij goed en gaat hun gemiddelde omhoog, dan kan het zijn dat jouw paar daardoor daalt in de competitiestand, als je eigen gemiddelde gelijk blijft of daalt.
 • Omdat het er in de nieuwe competitievorm niet toe doet wanneer de laatste vijf scores van elk paar precies behaald zijn, vindt na elke zitting promotie en degradatie plaats (dat kan niet anders).
  Het is natuurlijk jammer als je als paar een keer degradeert. Aan de andere kant, als je het goed doet kun je ook meteen de volgende keer weer ‘terug’ promoveren.

Prologatie titel Bartjedrive-kampioen

De jarenlange traditie van de Bartjedrive vond nu voor het eerst plaats onder de vlag van Assen35. Opnieuw hebben vader en zoon Schipper de eerste plaats veroverd van de Bartjedrive. In twee lijnen werden er 9 x 3 spellen gespeeld. Met 28 paren was de bezetting even groot als vorig jaar. Het was een sportieve en plezierige middag, die uiteraard volgend jaar opnieuw georganiseerd zal worden.

De winnaars in de categorie wedstrijdbridgers: Niek en Kees Schipper.
De winnaars in de categorie recreatiebridgers: Doelatie van Rooijen en Henriëtte Dijkstra.
Bartjes en Bruine Bonen…
Bartjes en Bruine Bonen…
Onder toezicht van de organisatie (Henk Santing)…
Onder toezicht van de organisatie (Henk Santing)…
Er werd serieus gebridged en bovendien was het gezellig.
Er werd serieus gebridged en bovendien was het gezellig.
De wedstrijdleider (Henk Slagmolen) controleert en corrigeert.
De wedstrijdleider (Henk Slagmolen) controleert en corrigeert.