Organisatie

Bridgeclub Assen 1935
Ontstaan uit een fusie van Asser Bridgeclub “The Four Aces” en “Bridgeclub 1935” in 2012. In 2013 is “Asser Bridgeclub 2010” opgegaan in Assen35.
Fusiedatum: 4 september 2012 besluit ALV; 11 september 2012 passering fusieakte bij notaris.
Lid van de Nederlandse Bridge Bond onder nr. 13001.
Bankrekening (ING):  NL41 INGB 0006 4727 71 t.n.v. Bridgeclub Assen 1935.
Ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Groningen nr. 40047596 (SBI code: 93145 Denksport).

Doelstelling
Het beoefenen van het bridgespel te bevorderen overeenkomstig de regels van de Nederlandse Bridge Bond.

Afdelingen

  1. Maandagmiddag 13:15 – 16.30 uur in de kantine van het Achillesstadion.
  2. Dinsdagavond 19.30 – 23.00 uur in De Bonte Wever te Assen (tel. 0592-356000).

Assen35 bridget op de mooiste toplocaties van Assen

Kantine Achilles Bonte Wever
De kantine van Achilles. Klik op de foto voor meer foto’s. De Bonte Wever. Klik op de foto voor meer foto’s.

Bestuur
Technische Commissie
Ali Huizing
Eric Machiels
Jan Veldman
Johannes Sijbom competitieleider maandagmiddag

Verdere Technische Ondersteuning
Henk Slagmolen
Josephine Sagmolen
Tinus Kwint
Bertus Pastoor
Henk Santing

Commissie Lief & Leed
Wanneer iemand ziek is willen wij als club daar aandacht aan besteden. Omdat we dat niet altijd weten verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met één van onderstaande dames of laat het ons weten via het contactformulier (tabblad contact of klik hier).
José Henkelman (maandaagmiddag)
Mineke Gerdes (maandagmiddag)
Tine Hosper (dinsdagavond)
Ella van ’t Spijker (dinsdagavond)

Begeleiding nieuwe leden door mentoren
Leden die al een aantal jaren meedraaien begeleiden nieuwe leden. De taak van deze mentoren is het informeren van de nieuwe leden over de gang van zaken en hen opvangen bij de eerste bridgebijeenkomsten. Doel hiervan is om nieuwe leden zich snel thuis te laten voelen bij Assen35.

Contributie
€ 65 per jaar wanneer er bij 1 afdeling gespeeld wordt, € 85 per jaar wanneer er bij twee afdelingen gespeeld wordt.
Voor leden die ook bij een andere – bij de NBB aangesloten – bridgeclub lid zijn, bedraagt de contributie: € 56 per jaar (1 afdeling) resp. € 76 per jaar (2 afdelingen). Leden die zowel op de maandagmiddag als op de dinsdagavond spelen betalen dus € 20 extra contributie.

Website
www.assen35.nl
webmaster: Rob Bos

Ereleden
Gremy Niewold † 2008
Niek Schipper † 8 januari 2015
Max Aardema
Dick Piket

Leden van Verdienste
Harry Smeltekop
Nils Honhoff
Henk Slagmolen

Club- en slemkampioenen