Achillespees Nieuw

Achillespees woensdag 15 januari 2020

Spel 5 woensdag 15-1-2020
Spel 5 is het eerste spel ooit dat ik met mijn nieuwe partner speel. Onze start dus. Zij zit Noord. Biedverloop: N pas; pas; pas; 1 Sch; N pas; 3 Sch; pas; 4 Sch. Uitkomst: De uitkomst is eenvoudig. Bij een Sch start verlies je een tempo. De tegenstander krijgt dan immers het initiatief. De start van Ha 3 is uit den boze. Je geeft dan een slag weg en verliest een tempo. Onder een Heer uit starten is andermans Vrouw bedienen schreef ik enige maanden geleden. Met Ruiten Aas starten is de Heer vrij spel geven en een tempo verliezen. Dus wordt er gestart met een kleine Klaveren voor de Aas van West. Deze moet nu zelf de Harten en de Ruiten ontwikkelen. Hij krijgt geen tempo cadeau.

3 SA bieden is natuurlijk uit den boze. SA is een alternatief voor de lage kleuren. Die moet je dus beheersen. Tegen 3 SA komt een Klaver start. De Heer valt onder de Aas. Vervolgens een Ruiten verliezer en drie Klaver verliezers. De Klaveren bokkeren namelijk. Verder dan contract kom je nooit. Zonder al te diep na te denken probeer ik (Zuid), de Klaveren te deblokkeren door de Boer onder de Vrouw te gooien. Dit terwijl ik weet dat ik de topslagen in Klaveren in handen heb en er dus niks te deblokkeren valt. Partner in de war gebracht stopt met de Klaveren. Ach we hebben nog 56% gehaald, maar dat had 80 moeten zijn. Mijn fout.

Achillespees woensdag 8 januari 2020.

Herken jij ook die ‘hulpvaardige’ blinde (dummy) die zonder dat de leider iets heeft gezegd alvast een kaart aanraakt of zelfs een kwartslag draait om aan te geven dat die gespeeld gaat of moet worden?
Volgens Artikel 45F is dat niet toegestaan. Als zich dat voordoet, dient de wedstrijdleider direct te worden ontboden en op de hoogte te worden gebracht. Het spel gaat verder. Op het einde van het spel dient de wedstrijdleider een arbitrale score te geven als hij van oordeel is dat de blinde een bepaalde speelwijze aan de leider suggereerde en de tegenspelers door de gesuggereerde speelwijze zijn benadeeld.

Achillespees woensdag 1 januari 2020.

Onderstaande drie spelletjes zijn voorlopers van bridge. Ik gebruik ze om kinderen van 6 tm 12 jaar de eerste beginselen van bridge te leren. Ze zijn iets om op de luie nieuwjaarsdag vernieuwing te brengen.
Whist is bedoeld om het principe van de troefkleur te leren kennen.
Spades is bedoeld om het principe van bieden te leren kennen.
En boerenbridge is het vervolg in beide principes.
De grote van de handen van de kinderen is hier voor mij bepalend voor het maximum aantal kaarten. 6 jaar maximaal 6 kaarten en 12 jaar max 13.
Misschien leuk voor jouw klein- of achterkleinkinderen.
Ze kunnen het ook zelfstandig op een computer spelen.
Oefen zelf op de computer voor het 1 januari is denk ik dan?

https://cardgames.io/whist/statistics/
https://cardgames.io/spades/
http://www.kaartspellen-online.nl/speel-boerenbridge.html

Achillespees woensdag 18 december 2019, vervolg.

Over spel 7 van afgelopen woensdag kun je een boek schrijven. In wisselwerking met mijn nieuwe partner is onderstaand beeld ontstaan.
Bij spel 7 van afgelopen woensdag bood zuid soms 1 SA als opening. Zuid heeft alleen maar topslagen. Noord weet nu dat zuid 15-17 punten heeft. Zijn vijf punten daarbij opgeteld zorgt voor een pas. Oost heeft met zijn SA verdeling en 16 pnt een probleem. Achter zijn mooie SA kaart zit een even sterke SA kaart. dbl is een uitnodiging aan west om zijn vijfkaart te bieden. Dat is een gok, want west is verplicht om te bieden maar hoeft geen vijfkaart te hebben. 2 Ha heeft een kans. Na een opgelegde Ha start van west wordt 1 SA door zuid precies gemaakt.
Bij deze kaart zit de kracht in één hoge kleur. Als we eerst 1 Sch bieden mag Noord mee doen aan de bieding. Na één Sch weet hij dat Zuid 12-19 pnt en een 5 kaart Sch heeft. Zijn 5 pnt en twee tienen hand heeft ook nog een renonce Ha. Na de pa van west past noord ook. Oost kan nu doubleren of 1 SA bieden. Zuid past en west bied 2 Ha (resp 2 Ru). Noord 2 Sch. Einde. Iedereen weet nu immers dat de punten 20-20 verdeeld zitten en voor 3 niveau heb je 23 pnt samen nodig.
Passen vind ik mooier voor Noord in de eerste ronde en volgens systeem. Zuid weet nu dat er geen manche in zit. 2 Sch is 6 tot 9 punten. 17 +8 is al 25 pnt samen. Dus met 3Sch vragend zitten we mooi een slag te hoog. Mijn gedachte bij de zuid hand is: We hebben de macht 17 punten en de hoogste kleur. Mijn gedachte bij de noord hand is: Er zit geen manche in. 2 Sch kan ik altijd nog zeggen. Bij een 20/20 verdeling kan toch niemand een manche spelen. Tegen 2 Sch wordt met een kleine Sch gestart om in ieder geval één introef kaart bij noord weg te halen. Plus één blijft echter mogelijk.
Ja geen SA omdat in 2 Sch een mogelijke introever zit. Dus 1 + 1 is erg waarschijnlijk en 110 punten. 1 SA is maar 90 punten. 1 SA met alleen maar top slagen speelt niet lekker. Je kunt niks ontwikkelen. Tegen 1 SA wordt gestart met een kleine harten. Daarna ben je 4 harten slager en een klaver en een ruiten kwijt. Je hebt mazzel dat de schoppens drie drie tegen zitten. Bij vier twee was je mogelijk de 10 ook nog kwijt geweest. Verder sluit je na 1 SA je partner buiten de bieding.
Vier ruiten NZ is ook haalbaar. Maar hoe krijg je die kleur in de bieding?
Een nieuwjaars boodschap: Hou je aan het afgesproken systeem. Dan breng je jouw partner niet in vertwijfeling. Bridge wil zo een brug naar jouw partner zijn.

Achillespees woensdag 18 december 2019.

Spel 7 woensdag 18-12-2019

Deze week een kerst overdenking met vraagstellingen. Je bent uitgenodigd voor interactie via de reactie mogelijkheid. Spel 7 leent zich daar uitstekend voor. Z heeft 17 punten en een 5 kaart Schoppen. In klaveren heeft hij een lege twee kaart. Mijn eerste vraag is: wat kan Z openen. Neem in uw gedachten mee dat sommigen een 1 SA met 5 kaart hoge kleur spelen. En ingesloten is de vervolg vraag: Wat is vervolgens de positie van N in bieding. De vervolg vraag is: Wat is het logische eindbod? Volgende week lijkt hij mij leuk om gezamenlijk naar de speelwijzen die uit de diverse contracten voort vloeit te kijken.
Een kerst gedachte. Bedenk dat scores veld afhankelijk zijn. Met slecht spel kun je een top scoren. En met goed spel een nul. Het gedrag van het veld bepaald de uiteindelijke score. Bij slecht spel en een goede score laat dat team zich vaak een leermoment ontnemen. Bij goed spel en een slechte score moet je jezelf niet nodeloos straffen. Wees tevreden. Je hebt het dan gewoon goed gedaan.

Achillespees woensdag 11 december 2019.

Spel 22 woensdag 11-12-2019

Hoe uit te komen tegen sans atout is een vraag uit de zaal. Gebruik gezond verstand lijkt een goed advies. Kleintje belooft plaatje is erg handig voor de tegenstander. Die weet nu waar het ontbrekende plaatje zit. Vierde van boven geeft de boer of vrouw van de leider een mooie kans om hoog te worden. Langste kleur is er ook zo één die het de speler makkelijk maakt. Jouw langste kleur is meestal partners kortste kleur. Ik denken past niet zo bij bridge. Bridge is een wij spel. In een biedverloop: 1 SA-pas-2 Ru-pas-2 Ha (lavintal)-pas-2 SA-pas-3 SA weet je dat de dummy 8 punten heeft en de leider 17. Tevens weet je dan dat tegenstander 25 punten heeft. Tel daar jouw punten bij op en je weet hoeveel punten je bij partner kunt verwachten. Je komt vaak met een hoge kleur uit. In dit biedverloop geeft de leider aan dat hij de schoppen uitkomst aan durft. Voor Ha toont hij geen belangstelling. Heeft dus geen lengte in die kleur. Mogelijk een leuke kleur om in te starten dus.

Spel 22 is een mooi voorbeeld van een uitkomst. Zij hebben samen 25 punten en jij 9. Partner heeft dus maximaal 6 punten. Oost heeft een dubbele vork in Ha en een vijfkaart. Partner zal er hooguit twee hebben. Starten met de vierde van boven geeft de leider harten boer als extra slag. En je geeft hem een tempo die hij hard nodig heeft cadeau. Kleintje belooft plaatje in klaveren en harten geeft in beide gevallen de boer als extra slag voor de leider. Met open kaart zien we dat de leider drie top slagen heeft in schoppen, één in klaveren, één in harten en drie in ruiten. Dat zijn er acht. Na de genoemde harten of klaveren start krijgt hij dus zijn negende slag cadeau. Schoppen de andere hoge kleur lijkt dus de beste start. De leider moet nu zelf de harten en de klaveren ontwikkelen en gaat geruisloos één down. Mocht de leider op zeker moment de klaveren boer voor spelen, dan laat oost die mooi lopen (vrouw dus niet zetten) voor partners klaveren heer. Partners punten zitten niet in schoppen, harten en ruiten. Dus moet hij klaveren heer wel hebben.

Achillespees woensdag 4 december 2019.

Spel 24 woensdag 4-12-2019

Meerdere keren per jaar gonst het aan tafel: “Laten we maar snel opnieuw geven”. En iedereen kijkt vervolgens trots dat het op tijd gelukt is. De rondpas is ongedaan gemaakt en er is voorkomen dat anderen wel gaan spelen op dit spel. Verder weet eenieder in de zaal voortaan dat een spel dat zij in handen krijgen in de eerste ronde niet is rond gepast. Een door eenieder geaccepteerde vorm van spelbederf. Deze week twee rondpassen die niet in de eerste ronde voor kwamen. In spel 24 is niemand kwetsbaar. West heeft tien punten en een vijfkaart harten. De één past de ander zegt één harten. Noord heeft negen punten en een vijfkaart schoppen. Dus pas of na één harten, één schoppen. Oost heeft elf punten en zal in derde hand niet kwetsbaar met één klaveren of één ruiten openen. Kan ook passen. En zal na een harten opening volgen in harten. Zuid heeft tien punten en zal na drie passen ook passen. Indien er harten is geboden zal hij passen. Eventuele schoppens van zijn partner zal hij steunen. Een prachtig gevecht voor een deelscore had hier door vlug opnieuw gevers om zeep geholpen kunnen worden. Vijf van de tien paren pasten rond.

Spel 4 woensdag 4-12-2019

In spel 4 zijn allen kwetsbaar. West heeft tien punten en geen opening. Noord heeft elf punten en geen lange kaart. Sommigen bieden misschien één klaveren. Anderen passen. Oost heeft tien punten. Twee mooie vijfkaarten met bijbehorende singleton en dubbelton. Eén schoppen lijkt het bod. Maar pas komt ook voor. Zuid heeft negen punten en kan zich alleen volgend in de bieding mengen. Vier schoppen plus één is een makkie voor oost/west. Er is vijf keer rond gepast. In dit spel hadden de tevreden kijkende opnieuw gevers een dichte manche voor de niet opnieuw gevers om zeep kunnen helpen. Moraal? Als ze vlug opnieuw willen schudden zou u voortaan vlug nee kunnen schudden.

Achillespees woensdag 27 november 2019.

Spel 6 woensdag 27-11-2019

Bij bridge kun je leren om iets verder te kijken dan je eigen kaart. Blijf er eens af en kom er eens aan was voor mij vandaag het thema. In spel zes moet oost kwetsbaar openen, tegen een niet kwetsbare noord zuid. Hij heeft een mooie zeskaart ruiten en zeven punten. Dat betekent dat de andere drie spelers gemiddeld elf punten hebben. Je bent er immers drieëndertig kwijt. Zoals in zovele spellen dus waarschijnlijk een twintig twintig verdeling. Het lijkt in eerste oogopslag een gevecht om wie het eerst één sans zegt. Spelen op twee hoogte kan kwetsbaar dus snel een nul zijn. Oost heeft naast zijn mogelijk in sans nuttige ruiten kaart klaver aas als entree. Als oost in beide hoge kleuren een twee kaart heeft zal partner daar gemiddeld wel minstens drie hebben. Een uitkomst tegen een mogelijke één sans in west zal in één van de hoge kleuren zijn. Oost past met al deze kennis. Partner west met vijftien punten speelt vervolgens één sans voor zestig procent. Nu komt de blijf er eens af. Twee klaver wordt vaak als sterk met zwakke ruiten gespeeld. Stel oost opent hier twee klaver. West moet dan verplicht twee ruiten antwoorden. Oost ontkent met dat bod op eerste hand zijn partner en de werkelijke verdeling en kiest voor een mogelijke kwetsbare min één. Hij koopt eigenhandig de nul. Partner ziet na deze opening dat de één sans is gepasseerd en weet dat oost op twee ruiten zal passen.

Spel 22 woensdag 27-11-2019

Spel tweeëntwintig is deze middag de tegenpool. Weer oost west kwetsbaar. Noord zuid niet. Oost zeven punten opent nu pas. Hij is immers weer drieëndertig punten kwijt. Dus hier gaat dezelfde redenering voor hem als in spel zes. Zuid pas. West mag nu mee doen. Zijn kennis is: Vorige twee bieders hebben maximaal twintig punten samen. Ik heb er tien. Als er niet rond gepast is zal noord een opening hebben. West heeft geen hoge kleur. Eén klaver is geen bod en verteken als zou hij een opening hebben in afwachting. Eén ruiten is een kleine leugen binnen het systeem en het maximum aan inneembare biedruimte. Partner weet dat het een derde hand tien punten bod betreft waarmee hoge kleuren worden ontkend. West heeft een schot in de roos. Twee ruiten door noord is de top. West heeft deze noord dat bod ontnomen. De moraal: Blijf van je partner af, hij komt er aan.

Achillespees woensdag 20 november 2019.

Spel 7 woensdag 20-11-2019

In spel zeven zijn allen kwetsbaar. Goed wegen is dus geboden. Zuid heeft veertien punten en drie tienen. Hij kan één sans openen. Maar de harten singleton is een zwakte die de das om kan doen. Via één klaveren kijken of partner een harten dekking heeft is verstandig. Past west dan volgt noord met één sans. Oost heeft met elf punten en een egale verdeling niets te melden. En zuid denkt veertien plus zes tot negen bij partner is maximaal drieëntwintig punten samen en past. De start met harten vrouw is opgelegd. Noord maakt nu eenvoudig tien slagen. Velen hebben in dit spel ruiten geboden in noord. Eén klaver gevolgd door één ruiten kan betekenen dat partner niets heeft en afwijzend bezig is. Eén ruiten na één klaver is dus niets zeggend. Verder is sans een krachtige vervanger van de lage kleuren. In dit spel zit vijf ruiten, maar ook drie sans plus één. Na één klaveren boden wij één harten als volgbod. Dit belooft tien punten en een goede vierkaart, cq negen met vijf kaart, acht met zeskaart. OK er is dus een puntje gelogen. Maar tegenpartij even laten weten dat ze beter geen sans kunnen bieden kan prima in de tweede hand. Noord kan nu nog steeds één sans bieden. Oost heeft elf punten en een mooie harten steun. Tien plus elf is maximaal eenentwintig punten samen weet hij. Na één sans van noord volgt hij gewaagd met twee harten. Deze gaat min één. Een top omdat er voor noord zuid makkelijk meer dan honderd punten te verdienen zijn.

Achillespees woensdag 13 november 2019.

Spel 9 woensdag 13-11-2019

Noord heeft in spel negen een vijfkaart harten en een vijfkaart schoppen. Hij heeft achttien punten en een singleton ruiten. Hij mist 22 punten. Gemiddeld mag hij dus op zeven punten bij zijn partner rekenen. Achttien plus zeven is vijfentwintig. Met dit gezamenlijke aantal punten kun je een manche in de hoge kleuren en SA spelen. Noord heeft geen SA kaart en zuid zal weinig entrees hebben. De voorkeur van noord gaat uit naar een manche in één van de hoge kleuren. Eerst de hoge vijfkaart bieden dan de lagere is gebruikelijk bij een opening van twaalf punten. Maar met achttien punten heb je veel biedruimte. Eén harten en later twee schoppen verteld partner dat je een vijfkaart harten en schoppen hebt. Eén schoppen en later twee harten geeft een vijfkaart schoppen en minimaal een vierkaart harten aan. Partner gaat niet in een vier drie van harten spelen en heeft alleen punten in de lage kleuren. In het biedverloop eerst harten dan schoppen biedt hij vier harten. De top. Geef een schoppen weg en troef de tweede schoppen af. Drie SA na eerst schoppen en dan harten kun je ook zo neer leggen, maar is tien punten minder. Wie vanaf een zestien punten opening de volgorde eerst de harten vierkaart dan de schoppen bieden hanteert informeert zijn partner het best.

In spel twintig heeft west dertien punten en een vijfkaart ruiten en schoppen. Stel dat hij zestien punten of meer had gehad dan biedt hij toch één schoppen. Eén ruiten ontkent immers een vijfkaart schoppen. Dus de bij spel negen besproken biedwijze kan alleen als het de beide hoge kleuren betreft.

Achillespees woensdag 6 november 2019.

Spel 18 woensdag 6-11-2019

Spel 18 heeft wat om over na te denken. Oost opent 1 SA. NZ zijn kwetsbaar. In drie van de vijf biedingen van vanmiddag volgt zuid met 2 Ha. Elf punten en een vijfkaart. Als je wat wilt moet je dit nu doen is de gedachte. Maar je moet dan wel zeven slagen maken. 15 punten oost plus 11 punten zuid is 26 punten. De overige 14 punten zitten gemiddeld 7 west en 7 noord. Noord zuid hebben samen gemiddeld 18 punten. Hier 19. Oost west kunnen dus 1 SA maken voor 90 punten. Eén down voor NZ voor min 100 punten lijkt dus een nul. Kortom mijn 2 Ha was een slecht bod. Na mijn 2 Ha heeft partner een denkertje. Hij heeft een singelton Ha. Hij weet dus zeker dat OW zeven hartens hebben tegen wij zes. Wij gaan dus in een troefkleur van de tegenpartij spelen. Speelde dit geheel zich op 1 niveau af dan zou Noord uitwijken naar klaveren. Maar moet hij dat op drie niveau ook doen met maar 8 punten. Hij laat mij 2 harten spelen. Dat is 2 harten, 1 ruiten en 2 klaver slagen. De kunst is om de hartens weg te spelen, zodat oost steeds als hij aan slag komt noord moet bedienen. Bij ons gaat 2 Ha min 1. Voor 1 SA blijkt er een plus 1 in te zitten. Zo levert mijn volkomen onlogisch en onverantwoord gedrag ons door goed afspel toch een top op. Maar ik zal het toch nooit meer doen. Bij de klaver tien start moet in noord wel de boer gezet worden. Anders weet oost zeker dat de vrouw niet gezet hoeft te worden.

Achillespees woensdag 23-10-2019.
Achillespees Jammer genoeg was ik 23 oktober niet aanwezig, maar ik had zo gezegd, dat ik dit keer de Achillespees zou verzorgen.

Spel 12 woensdag 23-10-2019

Daarom heb ik maar eens in de uitslag naar de frequentiestaten gekeken en 2 spellen vielen daarbij op: spel 12 en spel 24: Beiden hebben een goede lage kleur, daarom zitten velen in een contract in klaveren op spel 12 en in ruiten (een dichte 9-kaart!) op spel 24.

Spel 24 woensdag 23-10-2019

Maar ook hier zie je weer de oude wet, dat 3Sa bijna altijd meer opbrengt dan de manche in een lage kleur. Op spel 24 zit er wel 6 ruiten in, er was alleen 1 paar dat slem bood, maar 7R is wel te hoog met 2 Azen buiten boord. Nils Honhoff

Achillespees woensdag 16-10-2019.
Het is nu donderdag 17 half één in de morgen. Gistermiddag zijn alle spellen mij qua inhoud ontgaan. Dus ik kan geen enkel spel specifiek omschrijven. Voor mij had afgelopen woensdag maar één thema: Bridge is sociaal contact bij uitstek. En bridge is internationaal verenigend. Met Marianne Tonsgaard uit Denemarken mocht ik deze middag bridgen. Zij speelt nu net één jaar. Is niet geïnteresseerd in bridge. Wel in sociale contacten. Zij was erg enthousiast over de gastvrijheid waarmee ieder individu van onze club haar ontmoette. Ze is psychiater. Haar achternaam is een erg oude Deense naam. Tonsgaard is een historische plek. Gaard (Enk) beschrijft de plaats. In deze club begrijp ik door de spelers wat ik goed doe, zei ze tot slot.

Achillespees 9 oktober 2019 In deze Achillespees geen spelanalyse, maar een naar verwachting voor iedereen herkenbare situatie. De laatste slag (bijvoorbeeld de 7de) was voor de blinde. Op tafel liggen o.a. harten boer (harten is troef) en ruiten boer. De leider zegt “ruiten boer, oh nee, ik bedoel harten boer”. Tja, hoe ga je hier mee om, wetende dat de leider nog ruiten vrouw heeft en dat de tegenspelers de ruitenslag met hun laatste troefje gaan nemen en de leider daardoor down gaat? Met de harten boer maakt de leider het contract. Artikel 45C4a is hier helder over: “Een kaart is gespeeld als een speler haar noemt ….”. Artikel 45C4b verbijzonderd dit voor de leider: “De leider mag een onbedoeld aangeduide kaart van de blinde veranderen tot hij een kaart speelt uit ofwel zijn eigen hand ofwel uit die van de blinde. Hij mag de kaart veranderen na een verspreking, maar niet na concentratieverlies of een verandering van gedachte”. Deze verbijzondering maakt het lastig. Is de uitspraak van de leider een verspreking of een verandering van gedachte? Als arbiter zou ik dit als een verandering van gedachte beoordelen en dus de ruiten boer als gespeeld beschouwen. Jur Huizinga.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.