Achillespees

Spel 19 van dinsdag 24 april 2019
Andermans vrouw bedienen, eindigt meestens met grienen. Spel 19 van woensdag 24-04-2019 In dit spel hebben zowel west als oost een opening. Ze gaan dus een manche spelen. Na een pas van zuid kan west 1 Ru laten horen. Noord past. Nu ligt de verantwoording om de manche te halen dus bij oost. Hij weet immers dat oost west samen zeker 26 punten hebben. Afhankelijk van de afspraken is 1 of 2 sch bieden voor oost een optie. Ik heb een vijfkaart sch en een opening deelt oost zijn partner mee met een Sch sprong. Door de 1 Ru van west weet oost dat daar geen vijf kaarten hoge kleur zitten en minimaal een vier kaart ruiten. De punten van oost zitten in de overige kleuren dus drie sans ineens lijkt wel zo duidelijk en stelt de manche veilig. Er wordt verder gepast. Nu moet zuid starten. Tegen sans start je bij voorkeur in een hoge kleur. Die schoppen aas komt wel binnen en geeft daarna een tweede kans aan zuid om zijn partner te bedienen. De start met harten is dus opgelegd. Onder een heer uit starten is uit den boze. Of je moet erg veel van andermans vrouw houden. De harten starter haalt hier 86%. De klaver starter geeft in de eerste slag al een slag weg. Toch is het spel blind 12 slagen voor oost west. Geef na een harten start snel de schoppen heer weg en de twaalfde slag is jouw eigen schoppen vrouw. Een echte heer laat zonder dralen, direct zijn eigen vrouw stralen.

Achillespees

Dit keer een dinsdag en een woensdag spelletje.

Spel 17 van dinsdag 16 april 2019
Spel 17 van dinsdag 16-04-2019 Het moet in ieder geval 7 zijn Maar hoe kom je daar? Bij Nils en Gert ging het als volgt: Noord 2kl, zuid 2Sa, noord 3ha, zuid 4sa, noord 5S (2azen en troefvrouw, troefheer is ook een aas), zuid 7sa. Met alle azen en 2 heren en zoveel harten… Score 100%.
Spel 18 van woensdag 17 april 2019

Spel 8 van woensdag 17-04-2019 Dit spel laat zien dat ook de rijken wel eens moeten zwijgen. Na een pas van west opent noord met een 15 pnt 1 Sa. Oost heeft ook 15 pnt maar slechts 4 slagen. Hij rekent uit dat de 10 overige punten waarschijnlijk 5, 5 verdeeld zitten. Zijn partner zal dus hooguit 1 entre hebben en in de bieding niet van zichzelf laten horen. Bij een gemiddeld zitsel zal zijn partner twee klaver kaarten hebben en zullen de klaveren vier twee bij de tegenpartij zitten. Door het 20, 20 zitsel kan geen van beide partijen hoger dan 1 Sa bieden. Voor oost is er dus enkel pas als bod. Noord 1 Sa scoort 56,88% voor oost/west.

De wekelijkse Achillespees…

Ja, u leest het goed, vanaf het nieuwe bridgeseizoen proberen we elke week een bijzonder spel te bespreken om daarvan te leren.

U wordt uitgenodigd op de wekelijkse achillespees te reageren!

Spel 16 van woensdag 3 april.

Spel 16 van woensdag 3 april 2019

Harry en Nils boden als enige de 6 Ruiten uit. Hoe deden ze dat?

Hier de uitleg van Nils.
Het was in belangrijke mate de verdienste van Harry, Hij zat Noord, ik Zuid. Noord heeft maar 7 punten, maar hij waardeerde zijn kaart op omdat het een 6-5-2 was. West gever, eerst driemaal pas. Ik heb 20 punten en een singleton (zonder Aas/heer daarin, dan mogen wij toch 2Sans openen om zo de sterkte aan te geven). Met leedwezen in mijn hart open ik dus maar met 1Ha. Harry komt nu met 2Rui (ik verwacht nu 10-11 ptn, want hij heeft eerst gepast). Ik 2Sch, reverse, meer dan 17 ptn en forcing, Harry mag niet passen. Harry 3Kl, geeft daarmee zijn verdeling aan. Ik weet nu van een 5+ in Rui en dat Harry hoogstens 4 kaarten in de hoge kleuren heeft. Ik kan die dus vrij troeven. Nu zit ik moeilijk. Op 4Rui om de troef vast te stellen zal Harry wel 5 bieden, dan kan ik geen azen vragen en ik heb maar 1 aas nodig bij Harry voor 6. Dus vraag ik maar meteen met 4Sa azen, Harry mag denken, dat Kl troef is. Na zijn 5Kl, 4 of 1 Aas weet ik genoeg: 6 Rui. Na de Kl10 uitkomst neem ik met de Aas en meteen Kl na, Oost bekent niet, goed nieuws, dan kan hij niet weinig Ha hebben. Ik troef, op Ha Aas en Heer gaan 2 Kl weg, dan een kleine Ha in Noord getroefd, Bij West valt de Vrouw, weer een Kl getroefd en nu troef trekken.

Contract.